Yatırım Fonları Nerelere Yatırım Yapar

’nun düzenlemeleri çerçevesinde yatırım fonlarının yatırım yapabileceği araçlar şu şekilde sıralayabiliriz. Menkul kıymetlerin halka arzında yatırımcıya açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır. İzahnamede, Şirket hakkında bilgiler, Finansal durumu belirten mali tablolar, Detay faaliyetler bilgileri bulunur. Yatırım fonları ve ortaklıkların dağıtacağı izahnamede portföyün kompozisyonu yatırım kriterleri satış ve alım komisyonu bilgileri yönetim ücretleri gibi bilgiler yer alır.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Türkiye’de kurulmuş şirketlerin hisse senetleri,özel ve kamu borçlanma senetleri (, gibi)

Nakit değerlendirmek üzere yapılan Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde ki borsa para piyasası işlemleri.

Yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetleri

Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları

Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlayacaktır.

’nca uygun görülebilecek diğer sermaye piyasası araçları

Fon portföyleri, içtüzüklerinde hüküm bulunmak ve Tebliğ ile belirlenen sınırlar saklı kalmak kaydıyla, yukarıda sayılan araçlardan her biri esas alınarak oluşturulabileceği gibi varlık türleri itibariyle karma da olabilecektir.

Yatırım fonunun kazancı portföyünde bulundurduğu varlıkların getirisine bağlı olduğundan yatırımcıların fonun türü ve tipi, bir başka deyişle portföy bileşimi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra yatırım yapacakları fonu seçmeleri uygun olacaktır.Sponsorlu Bağlantılar

"Yatırım Fonları Nerelere Yatırım Yapar" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , , , , ,