Türkiye’deki Bakanlıkların Yetki ve Görevleri

tanım olarak yönetimi altındaki kuruluşların bütünü, nezaret, vekâlet, nazırlık olarak tanımlanmaktadır. bir bakana bağlı devlet örgütüdür. Bakanlar, TBMM üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından başbakan tarafından seçilir ve cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Ülkemizde bulunan bakanlıklar ise şunlardır. Adalet Bakanlığı, Başbakanlık Bilgi Sistemi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığıdır. Bu bakanlıkların her birinin ayrı arı amaç ve hedefleri vardır. Her bir bu amaç ve hedefe hizmet edecek şekilde ayrı ayrı yetkiler ile donatılmıştır.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Bakanların Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

Her , Başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.

Her bakan, merkez örgütü ile bakanlığına bağlı dairelerin ve hizmet birimlerinin en üst hiyerarşik amiridir.

Her bakanın yürütme görevi aşağıdaki konuları da kapsar:

(a) Bakanlığını ilgilendiren yasaları uygulamak ve normal olarak bakanlığının yetki çevresine giren tüm konu ve işleri yönetmek;

(b) Başbakana ve Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere bakanlığını ilgilendiren kararname, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak;

(c) Kendi bakanlığını ilgilendiren herhangi bir yasa ve bu yasalara uygun olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerin uygulanabilmesi için yönerge, genelge ve benzeri metinleri yayınlamak;

(ç) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Cumhuriyet Bütçesinin kendi bakanlığına ait kısmını hazırlamak ve uygulamak.

Bakanlar, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez. Bakanların maaşları, temsil ve hayat pahalılığı ödenekleri ve yollukları yasa ile düzenlenir. Bakanlar, yürürlükteki mevzuatın, Başbakanın ve Bakanlar Kurulunun kendilerine verdiği diğer yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.Sponsorlu Bağlantılar

"Türkiye’deki Bakanlıkların Yetki ve Görevleri" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , ,