Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim

, ülkemizdeki geçmişi ile ilgili bilgiler. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim, çok eskilere dayanmaktadır. Küçük yaştaki çocukların eğitimi ile ilgili çalışmalar 15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gitmektedir. Bu dönemde vakıflar aracılığı ile kurulan, eğitim kurumları arasında yer alan Sıbyan Okulları bir anlamda okul öncesi eğitim kurumlarının ilk örneklerindendir. Yine Osmanlı döneminde azınlıklar ve yabancılar için büyük şehirlerde anaokulları bulunmaktadır. Sıbyan mektebi, Osmanlılarda geneksel ilköğretim kurumu. Dâru’t‐ta’lim, Dâru’l‐‘ilm, Muallimhâne, Mekteb, Mektephâne, Mahalle Mektebi, Taş Mekteb, Mekteb‐i ibtidaiye ve Sıbyan Mektebi adlarıyla da bilinir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı döneminde 1913 – 1917 yılları arasında İmparatorluk sınırları içerisinde resmi anaokulları açılmıştır. Emrullah Efendi’nin nazırlığında 1913 yılında çıkarılan “Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkatı’’ (Geçici İlköğretim Kanunu) ile anaokullarının ülkenin her yerine yaygınlaştırılması emredilmiştir. Bu kanunda Ana Mektepleri ve Sıbyan Sınıfları’nın ilköğretime bağlı olduğu belirtilmiştir.

Cumhuriyet ilan edildiği tarihte, yaklaşık 80 anaokulu bulunuyordu. 1927-1928 öğretim yılında Ankara’da öğretim süresi iki yıl olan Ana Öğretmen Okulu açılmıştır. 1930-1931 yılına kadar faaliyet gösteren bu okul da kapatılmıştır. 1992 yılında 3797 sayılı kanunla Merkez Teşkilatı bünyesinde yeni bir birim olarak ‘’Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’’ kurulmuştur.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

1) Kreş = 0 – 2 yaş
2) Yuva = 2 – 3 yaş
3) Anaokulu = 3 – 4 yaş
4) Anasınıfı = 5 – 6 yaş

KURULUŞ AMAÇLARINA GÖRE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ÇEŞİTLERİ

1 – Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumları;

– Bağımsız anaokulları
– İlköğretim bünyesindeki anasınıfları
– Kız Meslek Liseleri bünyesindeki uygulama anaokulları ve anasınıfları

2 – Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı okul öncesi eğitim kurumları:

– Çocuk yuvaları
– Çocuk bakımevleri
– Çocuk kulüpleri
– Çocuk evleri

3 – Üniversitelerin bünyelerindeki okul öncesi eğitim kurumları
4 – Çalışma Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumları
5 – Vakıf, dernek ve kooperatiflere bağlı okul öncesi eğitim kurumlarıSponsorlu Bağlantılar

"Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,