Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türk tarihinin çok uzun bir geçmişi var ve geçmişte göçebe olarak yaşayan bir millet olmasına rağmen kullandığı bir çok alfabede bulunmaktadır. Türklerin bugüne kadar kullandığı alfabeler nedir? Sorusunu cevaplandıracağız. Türkler her yerleştiği bölgede farklı alfabeler kullandı ve etrafındaki milletlerden, dinlerden etkilenerek kullandıkları alfabeleri de değiştirdiler. Bugüne kadar çeşitli alfabelerle gelen Türkler kullandığı alfabeler kısaca şu şekilde;
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Göktürk (Orhun) alfabesi: Metinleri Orta Asya’daki Orhun Nehri kıyısında bulunduğu için Göktürk veya Orhun ismi ile anılır Orhun’da yerleşen Türkler tarafından kullanıldığı için de Türük, Türk Alfabesi denir Türklere mahsustur ve Esik Kurgan yazısına benzer Hunlar, Göktürkler ve sathi olarak da Asya ve Avrupa’ya yayılan Türk kavimleri, kullanmıştır

Uygur alfabesi: Göktürklerden sonra Türkistan’da devlet kuran Uygurlardan adını alır Uygurlar ve Türkistan’daki Türkler kullandı On sekiz işaretten meydana gelir Dördü sesli, gerisi sessizdir Harfler umumiyetle birbirine bitişiktir, çok defa başta, ortada ve sonda olmak üzere üç şekli vardır S

Arap-İslam alfabesi:Türklerin topluca İslamiyet’i kabulünden, yani 10 asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir

Kiril alfabesi:Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hudutları içinde yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır Kiril Alfabesi, ihtiyari olmayıp, Rus ve komünist emperyalizmin zoraki tatbikidir

Latin alfabesi:Bu alfabe, 1925 yılında ilk defa Azeri Türklüğü tarafından kullanılmıştır Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra; 1928’de Türkiye’de kullanılmaya başlandı

Türkler; Orhun-Türk, Uygur-Sogd, Arap-İslam, Kiril-Slav ve Latin alfabelerinden başka Sogd, Mani, Brahmi, Süryani, Rum, Slav vs gibi alfabeleri de kısmen kullanmışlardırSponsorlu Bağlantılar

"Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Alfabeler" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , ,