Sosyoloji Bölümü Taban Puanları

İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, bu alanlarda çalışacak elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, çeşitli yayın kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Sosyologlar, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırırlar. Eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar ve bunları yorumlarlar. Toplumsal sorunları saptarlar ve bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunurlar. Sosyologlar bazı kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının ilgili birimlerinde, araştırma şirketlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Ancak alanlarıyla ilgili görevlendirilen eleman sayısı çok fazla olmadığı için iş bulma olanakları sınırlıdır. Felsefe ve psikoloji alanında da yeterli eğitimi gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda Felsefe Grubu Öğretmeni olarak da görev yapabilirler. Ancak bu branşta öğretmen gereksinimi fazla olmadığı için, öğretmen olarak çalışma olanakları da sınırlıdır.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


için tercih yapacak üniversite adayları için aşağıdaki tabloda Üniversitelere göre bölümlerin taban puanları ve kontenjanları yer almaktadır. taban puanı geçmiş yıllarda üniversitelerin yerleştirme puanlarına göre elde edilmiştir. için kontenjan ve tavan puanları da YGS ve LYS sınavlarına göre elde edilmiştir ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sosyoloji Taban ve Tavan Puanları

Bölüm Üni.Adı Fak/Y.O. Puan Türü Kon Taban Tavan
Sosyoloji Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Fen-Ede.Fak. TM-3 57 363.388 392.702
Sosyoloji Adıyaman Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 47 353.811 383.112
Sosyoloji Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen-Ede.Fak. TM-3 77 353.873 396.068
Sosyoloji Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 77 344.640 377.820
Sosyoloji Akdeniz Üniversitesi Ede. Fak TM-3 57 376.232 418.754
Sosyoloji Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) Ede. Fak TM-3 77 384.368 417.521
Sosyoloji Ankara Üniversitesi Dil ve Tar.Coğ.Fak TM-3 52 397.444 436.246
Sosyoloji Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 52 331.570 365.764
Sosyoloji Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen-Ede.Fak. TM-3 47 356.294 395.837
Sosyoloji Balıkesir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 57 362.105 408.454
Sosyoloji Bingöl Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 52 336.373 357.275
Sosyoloji Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 47 495.874 518.542
Sosyoloji Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Ede. Fak TM-3 77 344.143 380.379
Sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen ve Ede. Fak TM-3 52 370.271 396.171
Sosyoloji Çankırı Karatekin Üniversitesi Ede. Fak TM-3 57 340.527 386.934
Sosyoloji Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ede. Fak TM-3 57 373.856 401.188
Sosyoloji Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Fen-Ede.Fak. TM-3 77 352.545 401.125
Sosyoloji Ege Üniversitesi (İzmir) Ede. Fak TM-3 67 395.879 453.438
Sosyoloji Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 50 210.934 324.948
Sosyoloji Fırat Üniversitesi (Elazığ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fak TM-3 77 351.016 397.879
Sosyoloji Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 21 471.871 509.896
Sosyoloji Gazi Üniversitesi (Ankara) Ede. Fak TM-3 41 389.857 406.495
Sosyoloji Gaziantep Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 57 364.980 413.051
Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Ede. Fak TM-3 77 403.421 438.297
Sosyoloji İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen-Ede.Fak. TM-3 67 366.770 409.507
Sosyoloji İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 34 204.642 281.943
Sosyoloji İstanbul Üniversitesi Ede. Fak TM-3 72 412.150 443.587
Sosyoloji İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 15 232.036 269.816
Sosyoloji Karabük Üniversitesi Ede. Fak TM-3 41 342.205 368.950
Sosyoloji Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Ede. Fak TM-3 52 339.863 368.658
Sosyoloji Kırıkkale Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 57 348.153 376.853
Sosyoloji Mardin Artuklu Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 41 342.481 380.723
Sosyoloji Mersin Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 57 373.763 418.693
Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 72 403.003 437.395
Sosyoloji Muğla Üniversitesi Ede. Fak TM-3 67 357.614 394.530
Sosyoloji Niğde Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 62 341.718 373.414
Sosyoloji Okan Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 13 210.911 239.915
Sosyoloji Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fen-Ede.Fak. TM-3 47 369.342 405.856
Sosyoloji ODTÜ(Ankara) Fen-Ede.Fak. TM-3 72 438.750 469.883
Sosyoloji Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fen-Ede.Fak. TM-3 67 361.758 399.555
Sosyoloji Sakarya Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 77 366.192 407.929
Sosyoloji Selçuk Üniversitesi (Konya) Ede. Fak TM-3 77 376.615 399.783
Sosyoloji Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen-Ede.Fak. TM-3 77 349.494 390.718
Sosyoloji Tunceli Üniversitesi Ede. Fak TM-3 52 331.304 386.091
Sosyoloji Uludağ Üniversitesi (Bursa) Fen-Ede.Fak. TM-3 62 387.755 424.748
Sosyoloji Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Ede. Fak TM-3 67 358.179 404.817
Sosyoloji Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Ede. Fak TM-3 5 279.248 310.517
Sosyoloji (%50 Burslu) Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 20 330.671 381.501
Sosyoloji (%50 Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 20 276.266 321.420
Sosyoloji (%50 Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 10 295.265 413.780
Sosyoloji (%50 Burslu) Okan Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 14 273.298 327.636
Sosyoloji (%50 Burslu) Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 16 300.436 382.830
Sosyoloji (Açıköğretim) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) AçıkÖ. Fak 15375 157.023 476.823
Sosyoloji (İngilizce) Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 10 234.207 290.506
Sosyoloji (İngilizce) Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 50 202.397 269.371
Sosyoloji (İngilizce) İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 32 212.991 288.330
Sosyoloji (İngilizce) Koç Üniversitesi (İstanbul) İns.Bil ve Ede.Fak. TM-3 7 335.580 394.509
Sosyoloji (İngilizce) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 10 225.955 273.597
Sosyoloji (İngilizce) Marmara Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 47 422.164 449.263
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) İstanbul Şehir Üniversitesi İn.ve Top. Bil.Fak. TM-3 5 240.669 317.147
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) Koç Üniversitesi (İstanbul) İns.Bil ve Ede.Fak. TM-3 4 395.692 419.742
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 11 226.545 273.414
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İn.ve Top. Bil.Fak. TM-3 10 299.157 329.793
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 30 301.495 386.895
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 20 275.277 405.346
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 17 282.742 440.039
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) İstanbul Şehir Üniversitesi İn.ve Top. Bil.Fak. TM-3 12 294.695 409.478
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Koç Üniversitesi (İstanbul) İns.Bil ve Ede.Fak. TM-3 9 432.433 503.819
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 10 286.726 309.427
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İn.ve Top. Bil.Fak. TM-3 25 319.577 405.949
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 5 438.136 455.371
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 5 432.734 457.505
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 6 458.546 472.046
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) İstanbul Şehir Üniversitesi İn.ve Top. Bil.Fak. TM-3 8 462.649 480.544
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) Koç Üniversitesi (İstanbul) İns.Bil ve Ede.Fak. TM-3 4 507.806 522.802
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 1 420.288 420.288
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İn.ve Top. Bil.Fak. TM-3 10 428.489 517.455
Sosyoloji (İÖ) Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Fen-Ede.Fak. TM-3 57 342.738 363.834
Sosyoloji (İÖ) Adıyaman Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 47 333.098 353.717
Sosyoloji (İÖ) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 77 333.657 350.728
Sosyoloji (İÖ) Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen-Ede.Fak. TM-3 47 336.714 398.934
Sosyoloji (İÖ) Bingöl Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 52 324.727 333.218
Sosyoloji (İÖ) Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Ede. Fak TM-3 77 330.630 378.621
Sosyoloji (İÖ) Çankırı Karatekin Üniversitesi Ede. Fak TM-3 57 329.058 345.369
Sosyoloji (İÖ) Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ede. Fak TM-3 57 353.579 378.523
Sosyoloji (İÖ) Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Fen-Ede.Fak. TM-3 77 338.261 352.061
Sosyoloji (İÖ) İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen-Ede.Fak. TM-3 67 342.438 367.370
Sosyoloji (İÖ) Karabük Üniversitesi Ede. Fak TM-3 41 330.281 340.969
Sosyoloji (İÖ) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Ede. Fak TM-3 52 328.835 350.105
Sosyoloji (İÖ) Kırıkkale Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 57 334.145 350.727
Sosyoloji (İÖ) Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fen-Ede.Fak. TM-3 67 342.720 369.080
Sosyoloji (İÖ) Sakarya Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 77 345.693 364.743
Sosyoloji (İÖ) Selçuk Üniversitesi (Konya) Ede. Fak TM-3 77 348.401 376.031
Sosyoloji (İÖ) Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen-Ede.Fak. TM-3 77 336.739 373.513
Sosyoloji (İÖ) Tunceli Üniversitesi Ede. Fak TM-3 52 320.513 358.372
Sosyoloji (Tam Burslu) Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 5 417.690 422.535
Sosyoloji (Tam Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 6 377.724 398.017
Sosyoloji (Tam Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Ede.Fak. TM-3 5 425.937 445.870
Sosyoloji (Tam Burslu) Okan Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 3 377.247 406.079
Sosyoloji (Tam Burslu) Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Ede.Fak. TM-3 4 429.131 442.592
Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) Karabük Üniversitesi Ede. Fak TM-3 52 269.132 336.800


Sponsorlu Bağlantılar

"Sosyoloji Bölümü Taban Puanları" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , ,