Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kapatıldı

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü, Aile ve Sosyal Araştırmalar, , Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Süvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmıştır. Kurulan yeni Bakanlığın, 31.12.2011 tarihine kadar teşkilatlanmasını tamamlayacaktır.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm personel bu Bakanlığa devredilmiştir. İki istisna bulunmaktadır. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü personelinin devri olmayacaktır. SHÇEK taşra personeli il özel idaresine devredilecek. Yeni düzenleme ile birlikte SHÇEK merkez teşkilatı ve diğer kapatılan kurumlardaki üst yöneticilerin tümünün görevi sona ermiş sayılacaktır. Bunlardan döner sermaye merkez müdürü, müşavir, şube müdürü, müdür, özel kalem müdürü, ve ihdas edilecek “Araştırmacı” kadrolarına, diğerleri üst yöneticiler ise bakanlık Müşaviri kadrolarına atanacaktır. Üst yönetici dışında kalan personel ise, eğer unvanını karşılığı yeni kurulan bakanlığın kadroları arasında var ise aynı unvanla atanacaktır. Unvanı değişen veya kaldırılanlar ise Bakanlığın uygun göreceği memur kadrolarına atanacaktır.

Personel devri sırasında eski kadronun maaşı ile yeni kadronun maaşı arasında fark ise personele fark tazminatı verilecektir. Uzman ve uzman yardımları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı ile yardımcısı kadrolarına; başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ise Aile ve Sosyal Politikalar Başdenetçici, denetçisi ve denetçi yardımcısı kadrolarına atanmış sayılacak.

 Sponsorlu Bağlantılar

"Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kapatıldı" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , , , ,