Sağlık Düzeyi Hesaplama, Doğum ve Ölüm Hızı Hesabı

Sağlık düzeyi nasıl yükseltilir, sağlık düzeyi ölçütleri nelerdir göstergeleri nedir? Sağlık, bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, canlı, diri olma durumudur. Doğum dünyaya geliş, ölüm ise bir insanın hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ebedî uyku olarak tanımlanır. Bu makalemizde detayları ile sağlık düzeyi ölçütlerine göz atacağız. Ölüm ve doğurganlık hesaplamalarını detayları ile inceleyeceğiz. Sağlık ölçütü kısaca uzun hayatın sağlık göstergesi olarak nitelendirilmesi sonucu, insani gelişim dizininde kullanılan ortalama yaşam beklentisidir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık Düzeyi Ölçütleri

Bazı sağlık sorunlarının ve sağlık hizmetlerinin somut olarak görülebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla birçok sağlık göstergesi geliştirilmiştir. Bir bölgenin ya da ülkenin değişik zaman kesitlerindeki sağlık düzeylerinin ne durumda olduğunun karşılaştırılması ya da bir bölgenin veya ülkenin sağlık düzeyinin başka bölge ve ülkelerin sağlık düzeyleri ile karşılaştırılması amacıyla bu göstergelerden yararlanılır. Bu tespit ve kıyaslamaların sağlıklı olabilmesi için verilerin düzenli ve sürekli olarak toplanması ve kaydedilmesi gereklidir. Eğer bu yapılmaz ise ölçütlerin sağlıklı ve güvenilir olduğu söylenemez ve bu ölçütlerle sağlıklı bir durum tespiti ve hedef belirlemesi yapılamaz. Bu nedenle kayıtlara gerekli önem verilmelidir.

Sağlık düzeyi ölçütleri temel olarak 4 ana grupta toplanabilir:

Ölüm ölçütleri

Doğurganlık ölçütleri

Hastalık ölçütleri

Diğer ölçütler

Ana Ölüm Hızı (AÖH)

Bir toplumun sağlık göstergeleri arasında ana sağlığı ölçütleri en önemli ölçütlerdir. Gebelik, doğum ya da lohusalık döneminde meydana gelen kadın ölümlerine ana ölümü denir. Bu ölümler, eklampsiye, atoniye ya da lohusa hummasına bağlı olabilirler.

AÖH = [(Bir takvim yılı içindeki toplam ana ölümleri) / (Aynı yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı)] X (10.000 ya da 100.000)

Bu formülün paydasına esasen bütün gebeliklerin alınması gerekir, ancak bunun tespiti olanaksız olduğundan canlı doğumlar alınmaktadır. Bazı yazarlar paydaya ölü doğumları da ilave etmektedirler. Kanımızca paydaya ölü doğumların ilavesi daha uygundur. Ayrıca bu formüle çoğul doğumlar da etki etmektedir. Bu nedenle canlı doğum sayısı alınırken bebek sayısı değil, doğum sayısı alınmalıdır. Bu hızı sağlık ocağı düzeyinde hesaplayabilmek güçtür. İlçe ya da il düzeyinde hesaplamak daha uygundur.

Bebek Ölüm Hızı

Bir toplumda genel sağlık düzeyini ve çocuk sağlığı düzeyini ölçmek ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan en önemli ölçütlerdir.

(BÖH) = [(Bir yılda canlı doğan ve 365 gün (52 hafta) içinde ölen bebeklerin sayısı) / (Aynı yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı)] X 1.000

Kaba Doğum Hızı (KDH)

Aile planlaması hizmetlerinden en geç doğum hızı etkilenir. Kaba Doğum Hızı çok duyarlı bir ölçüt değildir. Çünkü paydasında doğurganlığa katkısı olmayan çocuk ve yaşlılar dahil bütün nüfus yer almaktadır. Ancak verilere ulaşmak ve hesaplamak çok kolay olduğundan sık kullanılan bir ölçüttür.

KDH = [(Bir takvim yılındaki toplam canlı doğum sayısı) /  (Aynı yıl içindeki toplam yıl ortası nüfus)] X 1.000

 Sponsorlu Bağlantılar

"Sağlık Düzeyi Hesaplama, Doğum ve Ölüm Hızı Hesabı" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş