İşyerlerindeki Stres Kaynakları Nelerdir

İşyerlerindeki Stres Kaynakları Nelerdir

Stres günümüzde pek çok hastalığında sebebi olarak gösteriliyor. Özellikle işyerlerinde stresli bir yaşam kişilerin hem sağlığını bozmakta hem de performansını etkilemektedir. Peki işyerlerinde strese neden olan etmenler nelerdir? Bu faktörler nasıl ortadan kaldırılır? İşyerindeki stresi nasıl aşabilirim diye düşünüyorsanız makalemizi mutlaka okuyunuz. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Nelerdir

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Nelerdir

Stres, kişide sıkıntı yaratan olaylar karşısında yaşanan bir tepki sürecidir. Stres altındayken ilk bozulan süreç, iletişimdir. Dinleme yeteneğimiz, gelişerek değişme ve kaliteye doğru gidiş, iletişime (Dinleme ve geribildirim verme yeteneğimize) bağlıdır. TDK’ya göre stres ruhsal gerilim olarak tanımlamış. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Sempati Nedir Kısaca

Sempati Nedir Kısaca

Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı çekeriz ya da onunla birlikte seviniriz. Kısaca sempati; “Bir başkası için olumlu duygular besleme anlamına gelir”. TDK’a ise sıcakkanlılık olarak tanımlamış. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Empati Ne Demek Örnekler

Empati Ne Demek Örnekler

Carl ROGERS’a göre; Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını, düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine “empati” adı verilir. TDK’da ise duygudaşlık olarak tanımlanmıştır. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

İletişimin Püf Noktaları Nelerdir

İletişimin Püf Noktaları Nelerdir

İletişimin püf noktaları hakkında bilgiler bulabileceğiniz makalemizde, soru sorma, semboller, savunucu ve doğru cevap verme yöntemi ile etkili bir iletişim kurabilirsiniz. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

İletişimin Temel Becerileri Nelerdir

İletişimin Temel Becerileri Nelerdir

İletişimin sağlıklı olması için bireylerin dikkate alması gereken temel ilkelere değineceğiz. Karşımızdakini dinleme yöntemlerini, etkili bir dinleme için neler yapılması gerektiğini, aktif dinlemenin nasıl yapılabileceği, iyi dinlemeyi engelleyen faktörlerin neler olduğunu ve etkili dinlemenin önündeki faktörlere değineceğiz. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

İletişim Türleri Nelerdir

İletişim Türleri Nelerdir

İletişim, Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon anlamına gelir. Teknik olarak telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişidir. İletişim ağı, iletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni. İletişim araçları, toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlardır. İletişim ortamı, bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortamdır. Kitle iletişimi, dağınık insan topluluklarının örgütlenmiş bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulmasıdır. Devamını Oku...

ColorLink

Kitle İletişimi ve çatışma

Kitle İletişimi ve çatışma

Birtakım bilgilerin / sembollerin , birtakım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir. Kitle iletişimde, kaynak ile hedef kanallara “Kitle iletişim Araçları” adı verilir. .. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Örgüt İçi İletişim ve Çatışma

Örgüt İçi İletişim ve Çatışma

Örgüt, iş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Örgütlerin işleyişleri sırasında örgüt üyeleri arasında birtakım çatışmalar ortaya çıkabilir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Kişiler Arası İletişim ve Çatışma

Kişiler Arası İletişim ve Çatışma

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere “kişiler arası iletişim” adı verilir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi/sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Kişilerin bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları süreçtir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink