Özel Yetenek Sınavı Nasıl Yapılır üniversitedeki bölümler

Üniversite sınavlarını kazanamadım diye üzülmenize gerek yok ÖSS’ den ham 160 veya 185 puan alarak barajı geçen öğrencilerin girebileceği, branşlara göre yetenekleri ölçme amaçlı yapılan sınavlara katıla bilirsiniz. İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Animasyon (Çizgi Film), Grafik Tasarım, Grafik Tasarım Öğretmenliği, Fotoğrafçılık, Resim, Resim Öğretmenliği, Tekstil ve Moda Tasarım, Heykel, Seramik, Seramik Öğretmenliği gibi özel yetenek isteyen bölümlerinin kendi bünyelerinde hazırladığı yetenek sınavlarına girerek bu bölümlerde okuyabilirsiniz. Peki hangi üniversitede hangi bölüm mevcut…
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Özel Yetenek Sınavı Nasıl Yapılır?

Özel Yetenek Sınavları genellikle iki aşamalı olup birinci aşama desen, ikinci aşama imgesel çalışmasıdır.
Desen çalışması, canlı yada cansız modelden (figür yada objeden) çizimdir. Bu aşamada amaç, öğrencinin görebilme ve görebildiğini resmedebilme sınırlarını ölçmektir. Değerlendirmede, öğrencinin kompozisyondaki hakimiyeti, çizdiği model yada objenin yapısal oranları, çizgi ve etüt deki kalite en önemli belirleyici unsurlardır.
İmgesel çalışması ise öğrencinin yaratıcılık gücünü ölçmeyi amaçlayan sınav aşamasıdır. Değerlendirmede dikkate alınan ana faktörler öğrencinin konudaki hakimiyeti ve yaratıcılık gücünü ne kadar ortaya koyduğudur.

ÖRN : “Müzedeki köylüler (2007 Gazi Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı İmgesel Konusu)”.

Özel Yetenek Sınavına Girmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Adayların Özel Yetenek Sınavlarına girebilmeleri için aranan yegane şart ÖSS sınavının EA-SAY-SÖZ puan türlerinin herhangi birinden 160 (liselerin resim, grafik, tekstil, el sanatları, tasarım teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar için…) veya 185 baraj puanını geçmiş olmalarıdır.

Özel Yetenek Sınavları neticesinde girilebilecek fakülte ve bölümler hangileridir?

İÇ MİMARLIK

Bir mekanı (ev, büro, sinema, lokanta) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İç mimar çalışmalarını; büroda, düzenleyeceği mekanda ve malzemelerin yapılacağı atölyede yürütür. Çalışılan ortam bazen sıcak, bazen de soğuk olabilir. Çalışırken mimar, seramikçi, elektrikçi, ses uzmanı vb. teknik elemanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir ve genellikle nesnelerle uğraşır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ OLANAKLARI

– İç mimarlar, genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.
– İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, kendi özgün zevklerini ortaya koyabilen kişilere gereksinim olacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin mühendislik-mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinin İç Mimarlık, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümlerinde verilmektedir. Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de ÖSS Sayısal ve ÖSS Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alınmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde 4 yıldır. Eğitimde, Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Temel Mimari, Mobilya Tarihi, Bilgisayarda Tasarım, Tasarım, Kuram ve Yönetim gibi dersler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– İşyerinin özelliğine göre idari ve teknik yöneticilik yapabilirler,
– Lisans üstü eğitimle sanatta yeterlilik derecesi alabilirler.
– Çeşitli yarışmalara katılıp ürünlerini tanıtabilirler.
– Kendi işletmelerini kuranlar başarıları ölçüsünde işletmelerini geliştirebilirler.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

TANIM

Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan kişidir.

GÖREVLER

– Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar,
– Tasarlayacağı nesneye yönelik bir akış şeması oluşturur,
– Akış şemasından sonra şekillendirmeye başlar,
– Nesnenin teknik olarak çizimini yapar,
– Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturur. Bunların arasından birini seçerek maket yapar,
– Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapar.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstri ürünleri tasarımcıları, endüstri kuruluşlarındaki atölyelerde görev yaparlar. Çalışmalarında daha çok zihin gücünü kullanan endüstri ürünleri tasarımcıları birinci derecede nesnelerle ve aletlerle ilgilidirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekteki kişiler, genellikle tasarımcı olarak, mobilya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, cam ve seramik endüstrisi, iç mimarlık dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalışırlar. Kendi özel tasarım bürolarını kuran kişiler de oldukça fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Mimarlık Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstri Tasarımı bölümlerinde verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

4 yıllık eğitim süresince; öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Stüdyolarda, basit proje çalışmaları yaparlar. Ara sınıflarda yaz stajları yapılır. Ayrıca; her yıl için belirlenmiş, İngilizce, Fizik, Teknik ve Grafik Resim, Teknoloji Tarihi, Sanat Tarihi, Üretim Teknolojisi, Bilgisayar Tasarım gibi dersleri de teorik olarak öğrenirler.

MESLEKTE İLERLEME

Endüstri ürünleri tasarımcısı işyerinin özelliğine göre idarecilik ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. Kişi yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilir. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak, meslekte ilerleme ve yükselme açısından önemlidir.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarsinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON)

Mevcut Bölümler : Çizgi Film (Animasyon)

Alacağı Unvan : Çizgi Film Sanatçısı

ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek

Eğitim Süresi : 4 yıl

Çizgi film programının amacı, sinema ve video filmleri için hareketli resim veya Grafik çizen sanatçıları yetiştirmek. Çizgi film programında sinemaya giriş, temel sanat eğitimi, animasyon, desen, temel bilgi teknolojisi, çizgi film teknikleri, öykü geliştirme, karakter geliştirme, elektronik görüntü, reklamcılık, bilgileri, çizgi filmde sahne tasarımı, oyun tasarımı, sanat ve sanat kuramları, ses teknikeri, fotoğraf, karikatür sanat psikolojisi ve mitoloji gibi dersler okutulur.

Çizgi film programında okumak isteyenlerin tasarım becerisi güçlü, tasarımlarını çizimle ifade edebilen, esprili ve üretici, insanlarla iyi iletişim kurabilen ve ekip halinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Çizgi film programını bitirenler Çizgi Film Sanatçısı veya Animatör olarak unvanı alır. Çizgi film sanatçısı öyküyü veya çizgi filmle canlandırılacak konuyu okur, kahramanların duygu durumunu inceler ve karakterleri zihninde tasarlayarak bunları çizgi halinde ifade eder; daha sonra hareketleri tasarlar ve çok sayıda çizimle bunları ifade eder, her birini filme alarak hareket görünümü verilmesini sağlar. Çizgi film sanatçılarının çalışma alanları oldukça geniş olup televizyon, film ve reklam şirketlerinde kolayca iş bulabilme olanakları vardır.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Eskişehir )

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

GRAFİK TASARIM

Mevcut Bölümler : Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Grafik

Alacağı Unvan : Grafik Tasarımcısı

ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek

Eğitim Süresi : 4 yıl

Grafik sanatları programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik iletişimi alanında çalışacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmektir. Grafik sanatlar programında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım psikolojisi, sanat sosyolojisi, tasarım teori ve yöntemleri, Grafik-tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Grafik sanatlar alanında başarılı olmak için öğrencilerin duygu ve düşüncelerini çizgi ile ifade etme, renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılama yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Grafik sanatlar programında başarı ile tamamlayan öğrencilere “Grafik Tasarımcısı” unvanı verilir. Grafik tasarımcısı, amblem, logotype, ambalaj tasarımı, afiş, pankart, broşür vb. duyuru ve tanıtım ilanlarının, somut verilerden yararlanarak, estetik niteliği olan görsel iletişim araçlarının yapımını planlar ve yürütür.

Grafik tasarımcıları, baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, tv şirketlerinde grafik tasarımcısı olarak çalışabilirler. Grafik tasarımcılarının bağımsız çalışma olanakları da vardır.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Muğlu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar , Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ( Grafik Tasarım ve İç Mimarlık )

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yakındoğu Üniversitesi ( Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Alan Bölümler )

GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, grafik ile ilgili eğitim veren kişidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Grafik öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, zaman zaman gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde grafik ve resim branşlarında ders vermektedirler.
– Özel sektörde eğitici veya grafiker olarak görev alabilirler.
– İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Grafik Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

Daha önceki yıllarda Uygulamalı Resim Öğretmenliği lisans programını bitirenler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resim / Grafik Öğretmeni olarak atanabilirler.

Ayrıca üniversitelerin Grafik, Resim programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik Öğretmeni olarak atanabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Özel Yetenek Sınavına katılmak için gerekli baraj puan almak,
– Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Temel Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım Uygulama, Desen, Yazı ,Tipografi, Fotoğraf, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Bilgisayar Grafiği, Tasarım Psikolojisi, Tasarım Teorisi ve Yöntemler, Grafik-Tasarım ve Uygulama, Tanıtım Grafiği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Genel Öğretim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
– Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

RESİM

Mevcut Bölümler : Resim

Alacağı Unvan : Ressam

ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek

Eğitim Süresi : 4 yıl

Resim programının amacı, doğanın, eşyanın ya da insanın resmini yapan sanatçıları yetiştirmektedir. Resim programının ilk yıllarında sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili temel sanat eğitimi, görsel algılama, renk, anatomi, uygulama ve sanat tarihi gibi derslerin yanı sıra, sosyoloji ve antropoloji gibi dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda Türk ve doğu sanatı, çağdaşTürk resim sanatı ve çağdaşsanatın yorumu gibi derslerin yanında sanat felsefesi ve gösterge bilim dersleri okutulur. Öğretim süresince devam eden atölye derslerinde çeşitli teknikler öğretilirken öğrencinin sanat eseri yaratma ve çözümleme yetilerini geliştirecek uygulamalar yapılır.

Resim programda okumak isteyenlerin görme ve çizme yeteneğinin yanı sıra, desen çizme, renkli çalışma ve üretme güçleri yüksek ve öğrenim yapmak istedikleri sanat alanına ilgili kimseler olmaları beklenir.

Resim programında öğrenim görenler “Ressam” unvanı ile çalışırlar. Ressam, boya, tuval vb. araç ve gereçleri kullanarak ve boyama, çizgi, basma gibi tekniklerle doğayı (peyzaj), insanları (portre) veya nesneleri (natürmort), kendi algıladığı sekli ile, soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtır. Gravür ressamı orijinal çizimler yaratır onları, kabartma veya maden levha üzerine işler. Restorasyon ressamı ise bozulmuş, yıpranmış tabloları eski haline getirmeye çalışır.

Resim dalında öğrenim yapmış kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler. Ülkemizde bugün geçmişe oranla sanat pazarı-resim piyasası oluşmuştur. Ayrıca bu kişiler Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında sanat danışmanı olarak çalışabilirler. Öğretmenlik tezsiz yüksek lisansı yapanlar ortaöğretim kurumlarında öğretmelik yapabilirler.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Balıkkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Muğlu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Töker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

Mevcut Bölümler : Moda ve Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil, Tekstil, Tekstil Tasarımı

Alacağı Unvan : Moda ve Tekstil Sanatçısı

ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek

Eğitim Süresi : 4

Moda ve Tekstil Tasarımı programının amacı, ülkenin tekstil ve konfeksiyon endüstrisi için dokuma ve baskı tasarımı yapacak sanatçıları yetiştirmek. Moda ve Tekstil Tasarımı programının ilk iki yılında uygulama alanları ile ilgili teknolojik bilgiler ve malzeme bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak verilmekte daha sonraki yıllarda uygulamaya dönük tasarım çalışmaları yaptırılmaktadır. Eğitim süresince öğrencilerin genel kültür ve sanat bilgileri ile teknolojik bilgilerinin geliştirilmesine özen gösterilmektedir.

Moda ve tekstil programda okumak isteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırt edebilme, özgün şekiller tasarlayabilme ve bunları çizimle ifade edebilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Moda ve Tekstil Tasarımı programını başarı ile tamamlayanlar Moda ve Tekstil Sanatçısı unvanı ile çalışırlar. Moda ve Tekstil Tasarımı sanatçıları tekstil fabrikasında üretilecek malların biçim ve desenlerinin tasarımı yapar.

Moda ve Tekstil Tasarımı sanatçılarının tekstil teknikleri ve moda alanında genel bilgiye sahip olmaları,gelişmeleri yakından izlemeleri ve yaratıcı olmaları ve başkaları ile iletişim kurabilmeleri meslekte başarı olasılığını artırır. Moda ve Tekstil Tasarımı programında öğrenim giren kişiler kamu ve özel sektördeki tüm tekstil fabrikalarında iplik-dokuma-baskı ünitelerinin kreasyon, negatif renklendirme bölümlerinde çalışabilirler. Moda ve Tekstil Tasarımı ve konfeksiyon endüstrisi ülkemizde gelişmekte olan önemli bir alan olduğundan, tekstil bölümünde öğrenim görmüş elemanlara geniş iş olanakları bulunmaktadır. Bu elemanlar; tekstil, konfeksiyon ve modası ile ilgili firmalarda danışman veya uzman olarak çalışabilirler.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Tasarım Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar , Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

HEYKEL

Mevcut Bölümler : Heykel

Alacağı Unvan : Heykeltıraş

ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek

Eğitim Süresi : 4

Heykel programda akademik düzeyde bilgi verilerek ve uygulamalar yaptırılarak çağdaş anlayışa sahip heykeltıraş yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Heykel programda temel sanat eğitimi, heykel atölye dersi, heykel teknolojisi, çıplak modelden desen (ağaç, tas, ****l, maden döküm, çağdaş malzemeler) gibi uygulamalı atölye dersleri ile genel sanat tarihi, estetik, sanat sosyolojisi, 19. ve 20. yüzyıl sanatı, sanat eserleri analizi gibi teorik dersler verilir.

Heykel programa özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır. Bu alanda başarılı olmak için sanata ilgili ve çeşitli malzemeler ile şekillendirme yapmak gibi görsel sanat kollarında yetenekli olmak gerekir.

Heykel programını bitirenlere “Heykeltıraş” unvanı verilir. Heykeltıraşlar çevre düzenlemelerinde, restoratör, mulörmodelci, artistik dökümcü, artistik ağaç, taş, ****l yontucusu, medalist, madalya, para, nişan yapımcısı olarak çalışabilirler.

Heykeltıraş, özel ve resmi kuruluşlarda uzman sanatçı ve sanat danışmanı olarak çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak çalışma olanağına da sahiptirler.

Kompozitörler sayısı giderek artan Devlet ve Belediyelere ait orkestralarda sanatçı ve konservatuarlarda öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Öğretmenlik meslek eğitimi almış olanlar orta dereceli okulların müzik alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilirler.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Töker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

FOTOĞRAFÇILIK

Mevcut Bölümler : Fotoğrafçılık, Fotoğraf ve Video

Alacağı Unvan : Fotoğraf Sanatçısı

ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek

Eğitim Süresi : 4 yıl

Fotoğrafçılık programının amacı fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim ve sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımı yapabilecek, sağlam temel sanat yöntemleri ile çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilen, üreticiliği gelişmiş, uygulama kadar yöneticilik ve araştırma da yapabilecek elemanlar yetiştirmek. Fotoğrafçılık programında fizik, kimya ve genel kültür derslerinden sanat ve tasarım uygarlık tarihi, temel tasarım, fotoğraf bilgisi, karanlık oda teknikleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Fotoğrafçılık programında okumak isteyenlerin renkleri ve şekilleri ağılama yeteneklerinin yüksek olması ve estetik görüş sahibi olmaları beklenir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Fotoğrafçılık programını bitirenlere “Fotoğraf Sanatçısı” unvanı verilir. Fotoğraf sanatçısı fotoğrafı çekilecek cismin ışık durumuna göre, konumunu belirler; çekilen fotoğrafı kimyasal maddelerle banyo eder; fotoğrafı karta basar, üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar. Fotoğraf sanatçıları tanıtım sektörü, film ve prodüksiyon sektörü, basında, grafik ve reklam şirketlerinde özel ve resmi televizyon kuruluşlarında görev alabilirler, isterlerse özel işyeri açabilirler.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERAMİK SANATLAR

Mevcut Bölümler : Seramik, Seramik ve Cam, Cam, Seramik Sanatları

Alacağı Unvan : Seramik Sanatçısı

ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek

Eğitim Süresi : 4

Seramik sanatları programının amacı, seramik teknolojisi, cam ve seramik sanatları alanında çalışacak üretici insan gücünü yetiştirmek. Seramik sanatları programında çoğunlukla uygulama ağırlıklı desen çalışması ve seramik kimyası alanlarında dersler okutulur. Okutulan diğer dersler sanat konularına ve seramik yapımına dönük bulunmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır.

Seramik sanatlar programına girmek için sanata karşı ilgisi ve yeteneği bulunan, üretici güce sahip olan her aday bu alanda başarı gösterebilir. El becerisi ve fiziksel olarak el ve kol sağlığı ön planda düşünülmelidir.

Seramik sanatlar eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Seramik Sanatçısı” unvanını kazanırlar. Seramik sanatçısı, kil ve topraktan seramik ürün yapımı ile ilgili yöntemler geliştirir; seramik yapımında kullanılacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler, kalite ve tip olarak uygun olan malzemeyi seçer, pişirme, sırlama ve diğer yapım işlerinde uygulanacak metotları belirler, ürünü boyar ve süsler.

Seramik sanatçılarının serbest çalışma olanaklarının yanı sıra sanatsal üretim, teknolojik üretim vb. dallarda imalatta bulunan kuruluşlarda iş bulma olanakları vardır. Öğretmenlik meslek eğitimi almış olanlar meslek liselerine seramik, çinicilik, cam işlemeciliği ve restorasyon – konservasyon alanındaki derslere öğretmen olarak atanabilirler.

SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seramik ile ilgili eğitim veren kişidir. Seramik öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kirli, nemli ve biraz gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek, Anadolu kız meslek liseleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde seramik öğretmeni olarak çalışırlar.
Bu elemanlar kamu ve özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler.
Kendi adlarına atölye de açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

GELENEKSEL EL SANATLARI

Geleneksel el sanatları programında, eski Türk sanatlarının devamını sağlayacak, aynı zamanda müzelerde, kütüphanelerde, resmi ya da özel koleksiyonlarda bulunan bu türden eski eserlerin bakımlarını ve onarımlarını bilimsel yöntemlerle yapacak elemanlar yetiştirmek amacıyla eğitim yapılmaktadır. Bu sebeple Geleneksel El Sanatları bölümleri aşağıdaki anabilim dallarından oluşur.

Cilt: Cilt programının amacı, geçmişdeğerleri koruyup devamını sağlama, unutulmuş olan cilt ve kitap sanatımızı tekrar canlandırıp günümüze uyarlama, eski Osmanlı Türk sanatındaki biçim, renk, desen, üslup gibi konuları inceleme, bozulan ciltleri onarma konusunda çalışacak sanatçıları yetiştirmek.

Eski Çini Onarımı: Eski çini onarımları programının amacı, bozulmuş, silinmiş, eskimiş çinileri ilk haline yakın şekilde onarabilecek, klâsik formları bozmadan günümüze uygulayabilecek, desen tasarımcısı sanatçıları yetiştirmek.

Eski Yazı (Hat): Eski yazı (hat) programının amacı, geleneksel sivil ve dini mimaride, binaların yazılarını yazacak ve bozulmuş yazıları onararak eski haline getirecek ve hat sanatını klâsik ve modern anlayışla uygulayacak sanatçıları yetiştirmek.

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri: Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri programının amacı, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuma örneklerinin belgelenmesi, korunması, değerlendirilmesi alanında çalışacak sanatçıları yetiştirmek.
Tezhip (Süsleme) : Tezhip programının amacı, geleneksel sivil ve dini mimaride, binaları süsleme amacıyla yapılan kalem işi, eski el yazmaları da ve kitap süslemelerinde kullanılan motif ve süsleme, altın ezme ve kullanma gibi geleneksel Türk el sanatı alanında çalışacak sanatçılar yetiştirmek.

Geleneksel El Sanatları programında temel sanat eğitimi, sanat tarihi, uygarlık tarihi, temel tasarım, güzel sanatlar, tasarlama ilkeleri, Osmanlı Türkçe si, Türk süsleme desenleri, teknik resim, perspektif Türk ve doğu sanat tasarımı sedefçilik, oymacılık, mesleki restorasyon gibi dersler okutulur. Ayrıca seçecekleri anabilim dalına göre özel dersler verilir.

Geleneksel El Sanatları programda okumak isteyenler şekil algısına, tasarım ve çizim yeteneğine ve estetik görüşe sahip, sanata karşı içten bir ilgi duyan üretici kimseler olmaları gerekir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Geleneksel El Sanatları programından mezun olanlara Geleneksel El Sanatçı unvanı verilir. Ayrıca bitirdiği anabilim dalı belirtilir. Geleneksel El sanatçılarından cilt sanatçısı, bozulmuş eski ve değerli kitap kapaklarını, asıllarına uygun hale getirici çalışmalar yapar.

Çini ve tezhip sanatçısı, eski binaların çini ve tezhiplerini ve çini ve tezhiplerin çizilecek bölümünü inceler, çini ve tezhip yüzeye en uygun şekilde yerleştirilmesi için tasarımlar geliştirir ve bunları uygular. Bozulan çini ve tezhiplerin asıllarını kaynaklardan inceler, ilk halini taslak olarak çizer ve buna göre çini ve tezhiplerin bozulan yerlerini onarır.

Hat sanatçıları, eski binaya yazılacak yazıyı ve binanın yazı yazılacak bölümünü inceler, yazıyı yüzeye en uygun şekilde yerleştirilmesi için tasarımlar geliştirir ve bunları uygular. Bozulan yazıların asıllarını kaynaklardan inceler, ilk halini taslak olarak çizer ve buna göre yazının bozulan yerlerini onarır.

Halı, Kilim ve Kumaş Eski Sanatçısı, eski halı kilim ve kumaşların desenlerinin çağımıza aktarılması ve uyarlanması, onların orijinalliğinin kaybolmaması için uğraşır.

Geleneksel El Sanatları programından mezun olanlar serbest sanatçı olarak hayatlarını kazanabilecekleri gibi müzelerde, restorasyon merkezlerinde ve kütüphanelerde de görev alabilirler. Öğretmenlik meslek eğitimi de almış olanlar güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanabilirler. Halı, kilim sanatçıları tekstil sektörü, el halıcılığı sektörlerinde çalışabilirler.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

GELENEKSEL EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği programının amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında geleneksel Türk el sanatları öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği programında genel kültür derslerinin yanı sıra temel sanat eğitimi, sanat tarihi, uygarlık tarihi, temel tasarım gibi alan dersleri verilir.

Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği programını bitirenlere Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmeni unvanı verilir.

Geleneksel Türk el sanatları öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Geleneksel Türk El Sanatları öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. Mezunlar isterlerse kendi işlerini  kurabilirler.Sponsorlu Bağlantılar

"Özel Yetenek Sınavı Nasıl Yapılır üniversitedeki bölümler" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , , , , ,