Osmanlı Padişahlarının Anneleri Nereli

Osmanlı padişahlarının velide sultanları her dönem tartışma konusu olmuştur. Padişahların çok büyük çoğunluğunun annelerinin Türk olmadığını biliyor muydunuz? Osmanlı Devletinin kurucusu Osman beyin annesi Ertuğrul Gazinin eşi Hayme Hatun Türk olduğu kesindir ancak Osmanlı padişahlarının yabancılardan esir olarak aldıkları Müslüman olmayan cariyelerle evlenmeleri geleneği olduğundan tüm padişahlar yabancı kadınlarla evlendiler. Bu yabancı hatunlara daha sonradan Türk isimleri veriliyordu. Böylesine önemli bir konumda ve sarayda zaman zaman yönetimlere bile etki edebilen valide hatunların yabancı kökenli olması ve bu geleneğin neden olduğu ile ilgili pek bilgi bulunmadığı gibi her zaman büyük tartışmalara da neden olmuştur.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Osman Gazi (1258 – 1 Ağustos 1326): Osmanlı devletinin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi’nin karısı Moğol soylu Bâlâ Hatundur.

Orhan Gazi (1281 – Mart 1362): Osmanlı devletinin 2. Padişahı Orhan Gazi’nin annesi Moğol Bâlâ Hatundur.

I. Murat (29 Haziran 1326 – 28 Haziran 1389): I. Murat, Murad Hüdavendigâr Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahıdır. Babası Orhan Gazi, annesi Bizanslı Horofira Türk ismi ise Nilüfer Hatun’dur.

I. Bayezid (1360 – 8 Mart 1403): Yıldırım lakabı ile bilinen I. Bayezid Dördüncü Osmanlı Padişahıdır. 1389′dan 1402 yılına kadar hükümdarlık sürmüştür. Babası Sultan I. Murat, annesi ise Bulgar Marya yani verilen Türk ismi ise Gülçiçek Hatun’dur.

I. Mehmet Çelebi (1382 – 26 Mayıs 1421): I. Mehmet Çelebi veya I. Mehmed, 5. Osmanlı Padişahıdır. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Bulgar Olga Hatun’dur.

II. Murat (1404 – 3 Şubat 1451): II. Murat, Koca Murad olarak da anılır. 6. Osmanlı Padişahı’dır. Babası Çelebi Mehmed, annesi Dulkadiroğulları Beyliği’nden Mehmed Bey’in kızı Emine Hatun’dur. Kimi kaynaklarda ise II. Murad’ın annesi Veronika olarak geçer.

II. Mehmed (30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481): II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed. Yedinci Osmanlı Padişahı’dır. Babası Sultan II. Murad ve annesi ise eski adı Despina olan bir Sırp olduğu söylense de Candaroğulları soyundan gelen Hüma Hatun’dur.

II. Bayezid (1450– 26 Mayıs 1512): II. Bayezid ya da II. Beyazıt, 8. Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmed’in, Gülbahar Hatun (Kornelya)’dan olan büyük oğludur. Gülbahar Hatun’un Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır.

I. Selim (10 Ekim 1470 – 1520): I. Selim ya da Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı ve 74. İslam halifesidir. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadiroğulları Beyliği’nden Gülbahar Hatun’dur.

II. Selim (28 Mayıs 1524 – 15 Aralık 1574): II. Selim, 11. Osmanlı padişahı. Babası Kanuni Sultan Süleymani, annesi ise Ukraynalı bir Ortodoks papazının kızıdır ve ismi Alexandra’dır. Bazı iddialara göre ise Yahudi kızıdır ve adı Roksalan’dır. Yani bizim tanıdığımız ismiyle Hürrem Sultan’dır.

III. Murat (4 Temmuz 1546 – 16 Ocak 1595): III. Murat, 12. Osmanlı padişahı. II. Selim’in ve Yahudi Rasel yani Nurbanu Sultan’dan olan en büyük oğlu ve varisidir.

III. Mehmed (26 Mayıs 1566 – 21 Aralık 1603): III. Mehmed, 13. Osmanlı padişahı. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. III. Murat ile Venedikli Bafo yani Safiye Sultan’ın oğludur.

I. Ahmet (18 Nisan 1590 – 22 Kasım 1617): I. Ahmet, 14. Osmanlı padişahı, 79. İslam Halifesi’dir. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Yunan Helen yani Handan Sultan’dır.

II. Osman (3 Kasım 1604 – 20 Mayıs 1622): Genç Osman olarakta anılan II. Osman, 16. Osmanlı padişahıdır. Babası I. Ahmed, annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan’dır.

IV. Murat (27 Temmuz 1612 – 8 Şubat 1640): IV. Murat, 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. IV. Murat İstanbul’da, Sultan I. Ahmet’in ve asıl ismi Anastasya olan Yunan asıllı Kösem Sultan’ın oğlu olarak dünyaya geldi.

IV. Mehmet (2 Ocak 1642 – 6 Ocak 1693): IV. Mehmet (Avcı Mehmet), 19. Osmanlı sultanıdır. Padişah İbrahim’in ve Rus Nadya yani Turhan Sultan’dan olan oğludur.

II. Süleyman (15 Nisan 1642 – 22 Haziran 1691): II. Süleyman, 20. Osmanlı Padişahı’dır. Annesi Sırp Katrin yani Dilasub Hatun’dur.

II. Ahmet (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695): II. Ahmet, 21. Osmanlı padişahıdır. Sultan İbrahim Han’ın üçüncü oğludur. Annesi Polonya yahudisi Eva yani Hatice Sultan’dır.

II. Mustafa (6 Şubat 1664 – 29 Aralık 1703): II. Mustafa, 22. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Rum Evemia yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır.

III. Ahmet (30 Aralık 1673 – 1 Temmuz 1736): III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmet, Ahmet’in annesi ise II.Mustafa ile aynı anneden yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır.

III. Ahmet (30 Aralık 1673 – 1 Temmuz 1736): III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmet, Ahmet’in annesi ise II.Mustafa ile aynı anneden yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır.

I. Mahmut (1696 – 15 Kasım 1730): I. Mahmut, 24. Osmanlı padişahıdır. II. Mustafa’nın oğlu ve III. Ahmet’in yeğenidir. Annesi ise Aleksandra yani Saliha Sultan’dır.

III. Osman (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757): III. Osman, 25. Osmanlı Padişahı’dır. I. Mahmud’un kardeşi ve II. Mustafa’nın oğludur. Annesi Sırp Mari yani Şehsuvar Sultan’dır.

III. Mustafa (28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774): III. Mustafa, 26. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Fransız Janet yani Mihrişah Sultan’dır.

I. Abdülhamit (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789): I. Abdülhamit, 27. Osmanlı padişahıdır. III. Ahmet’in oğlu ve III. Mustafa’ın kardeşidir. Annesi Fransiz Sermi Sultan’dır.

III. Selim (24 Aralık 1761 – 28 Temmuz 1808): III. Selim, 28. Osmanlı Padişahı’dır. Babası III. Mustafa’nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan’dır.

IV. Mustafa (8 Eylül 1779 – 17 Kasım 1808): IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahıdır. Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen amcazadesi Sultan III. Selim’in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı. Annesi Bulgar Sonya yani Sineperver Sultan’dır.

II. Mahmut (20 Temmuz 1785 – 2 Temmuz 1839): II. Mahmut , 30. Osmanlı padişahıdır. Annesi Fransız Rivery yani Nakşidil Sultan’dır.

I. Abdülmecit (25 Nisan 1823 – 26 Haziran 1861): Abdülmecit, 31. Osmanlı padişahıdır. II.Mahmut’un ve Gürcü Yahudisi Suzi yani Bezm-i Alem Sultan’dan olan oğludur.

Abdülaziz (8 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876): Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Roman Besime yani Pertevniyal Sultan’ın çocuğu, Abdülmecid’in kardeşidir.

V. Murat (21 Eylül 1840 – 29 Ağustos 1904): V. Murat, 33. Osmanlı Padişahı’dır. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Fransız Vilma yani Şevkefza Kadın Efendi’dir.

II. Abdülhamid (21 Eylül 1842 – 10 Şubat 1918): II. Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Sultan Abdülmecid’in ve Ermeni Virjin yani Tirimujgan Sultan’ın oğludur.

V. Mehmet Reşat (2 Kasım 1844 – 3 Temmuz 1918): V. Mehmet Reşat, 35. Osmanlı padişahıdır. 100. İslam halifesidir. Sultan Reşat olarak da bilinir. II. Mahmut’un torunudur. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal Kadı Efendi’dir.

VI. Mehmet Vahdettin (2 Şubat 1861 – 15 Mayıs 1926): VI. Mehmet Vahidettin, Osmanlı Devleti’nin 36. ve son padişahıdır. Sultan Abdülmecit’in sekizinci oğludur. Annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan’dır.Sponsorlu Bağlantılar

"Osmanlı Padişahlarının Anneleri Nereli" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , , ,