Örgüt İçi İletişim ve Çatışma

Örgüt, iş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Örgütlerin işleyişleri sırasında örgüt üyeleri arasında birtakım çatışmalar ortaya çıkabilir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

1) Rol Çatışmaları
2) “Ast-üst” ilişkilerden doğan çatışmalar

Örgüt üyelerinin birtakım işleri kendi rolleri içinde algılayıp algılamamaları ya da sahip oldukları rolleri kendilerine uygun bulup bulmadıkları da yine örgüt-içi çatışmalar konusunda belirleyicisi olabilir.

Örgütsel İletişim

Örgütsel İletişim, örgütün iç ve dış çevresi arasında ileti alış verişidir.

TEMEL AMAÇ; Faaliyetleri yönlendirmek, yani bireylerin istenilen yönde davranmasını sağlamaktır.

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM İSE; bilginin sistematik şekilde paylaşılmasıdır. Örgüt içi iletişim, hem yöneticinin iş göreni etkilemesini, hem de iş göreninin yöneticiye yanıtını içeren çift yönlü bir iletişim süreci olarak gerçekleşir.

şu şekildedir;

– İş bölümü
– Fonksiyonel bağımlılık
– Sınırsal kaynaklar
– Ortak karar verme
– Yönetim biçimindeki farklılıklar
– Örgütün büyüklüğü
– Bürokratik nitelikler
– Personelin farklılığı
– Statü ve güç farklılığı
– Yeni uzmanlıklar
– Yönetim alanı ile ilgili belirsizlikler
– İletişim engelleri
– Ödüllendirme sistemleri
– Algılama farklılıkları
– Zaman ufkundaki farklılıklar

Özetle, örgüt içindeki görevlendirmelerle daha önceden tanımlanmış bir takım rollere göre kişiler hiyerarşik bir yapıda bu rollerinin gereğini yerine getirerek, iletişimde bulunmalarına örgüt içi iletişim denilebilir. Örgüt içi çatışmalar ise genelde ‘rol çatışmaları’ ve ‘ast üst ilişkilerinden’ kaynaklanmaktadır.Sponsorlu Bağlantılar

"Örgüt İçi İletişim ve Çatışma" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , ,