Milliyetçilik Nedir Kısaca

Milliyetçilik nedir, milliyetçilik ilkesi nedir, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm olarak tanımlanır. Milliyetçiliğin ülkelere ve halklara göre çeşitli tanımları bulunmaktadır. 19. yüzyılın başlarında Avrupa ülkelerinde, 20. Yüzyıl başlarında ise tüm dünyaya hakim olmuş siyasi bir düşünce akımıdır. Bu akım öyle hızlı yayılmıştır ki imparatorlukları parçalamış ve dünya siyasi haritasının değişmesine neden olmuştur. Tabi her topluluk kendince bir yorum yapmıştır. Günümüzde Anglosakson kültürüne bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği düşüncesini savunan kesimlerde olumsuz bir anlama dönüşmüştür bunun nedeni de ırkçılıktır.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Mustafa Kemal Atatürk’e Göre Milliyetçilik

Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal toplumdur.” Atatürk, bir konuşmasında da milliyetçilik ile ilgili şunları söylemiştir: “Bize milliyetçi derler. fakat biz öyle milliyetçileriz ki bizimle iş birliği yapan bütün milletleri sayar ve gözetiriz. Onların bütün milliyetlerinin gereklerini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz her halde bencil ve kibirli bir milliyetçilik değildir.” Milliyetçilik, ilerleme ve gelişme yolunda Türk toplumunun özelliklerini ve bağımsız kimliğini korumaktır. Atatürk’e göre milleti birbirine bağlayan en güçlü bağ milliyetçiliktir. Hangi din ve mezhepten olursa olsun kendisini Türk sayan herkes Türktür. Bu bir duygu ve düşünce işidir. Atatürk, bunu “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz…” sözleriyle ifade etmiştir.

Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır. (Ankara:1930)

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşayan, Türk dili ile konuşan Türk kültürü ile yetişen, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür, Türk Milliyetçisidir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)

Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (Ankara: 26 Nisan 1926)

Milleti millet yapan düşünce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir. Milliyetçilik, millî benlik, millî birlik, millî ahlâk, millî ekonomi, uygarlık ahlâkı, millî duygu ve insanî duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir.

Siyasî varlığımızın haricinde, başka ellerde, başka siyasî zümrelerle isteyerek veya istemeyerek kader birliği etmiş, bizimle dil, ırk, köken birliğine sahip ve hatta yakın uzak tarih ve ahlâk yakınlığı görülen Türk cemaatleri vardır. Bu durum, bugünkü Türk Milletinin birlik ve beraberliğini asla bozamaz.

Dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski bir yurt, ondan daha temiz bir millet yoktur. Ve bütün insanlar tarihinde görülmemiştir. (Afet İnan, Medenî Bilgiler ve M.K.Atatürk’ün El Yazıları, 1969, s.18)

Türk Milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasal ve sosyal inkılâpların gerçek sahibi kendisidir.

Seneler geçtikçe, millî ideal verimleri güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde millî birlik ve millî irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır Bu bizim için çok önemlidir; çünkü, biz, esasen millî mevcudiyetin temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyizSponsorlu Bağlantılar

"Milliyetçilik Nedir Kısaca" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , ,