Maliye Bölümü Taban Puanları

Bu bölümde, kamu ve özel sektörde, mali konularla ilgili alanlarda, ekonomi ve hukuk bilgisinden de yararlanarak, gerekli teknik bilgi ve yöntemlerin edinilmesi, mali konularla ilgili karşılaşılan sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm üretilmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır ve bu alanda çalışacak elemanlar yetiştirilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler genel olarak faaliyet alanı, kamu harcamalarının hukuki ve ekonomik değerlendirilmesi, özel kesim ve kamu kesimi arasındaki fon akımlarının ekonomik ve sosyal etkileridir. Kamu kesiminde çalışanlar devlet harcamalarını denetleme ve uygulama görevi yaparlar. Özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memuru olarak çalışırlar. Uygulama görevi yapanlar ise defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memuru olarak görev yaparlar. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca muhasebe ve mali müşavirlik büroları açabilirler. Mezunlar genellikle kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda denetçi ve yönetici olarak çalışmaktadır. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi iş bulma açısından avantajdır.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


için tercih yapacak üniversite adayları için aşağıdaki tabloda Üniversitelere göre bölümlerin taban puanları ve kontenjanları yer almaktadır. taban puanı geçmiş yıllarda üniversitelerin yerleştirme puanlarına göre elde edilmiştir. için kontenjan ve tavan puanları da YGS ve LYS sınavlarına göre elde edilmiştir ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları

Bölüm Üni.Adı Fak/Y.O. Puan Türü Kon Taban Tavan
Maliye Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 154 333.784 378.861
Maliye Afyon Kocatepe Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 333.066 364.588
Maliye Akdeniz Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 366.629 392.504
Maliye Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 118 379.570 433.484
Maliye Ankara Üniversitesi Siy.Bil.Fak. TM-1 67 439.615 475.051
Maliye Balıkesir Üniversitesi Bandırma İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 340.350 365.730
Maliye Bilecik Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 322.227 365.538
Maliye Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 154 338.667 383.764
Maliye Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 335.049 402.987
Maliye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 348.025 388.520
Maliye Çukurova Üniversitesi (Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 371.597 410.155
Maliye Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 381.632 432.208
Maliye Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 257 322.713 379.332
Maliye Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 366.102 402.593
Maliye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 373.617 398.217
Maliye Gazi Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 144 402.945 436.745
Maliye Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 328.276 390.872
Maliye Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 72 419.210 441.069
Maliye Harran Üniversitesi (Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 72 338.717 392.860
Maliye Hitit Üniversitesi (Çorum) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 319.946 392.513
Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fak TM-1 144 390.518 424.840
Maliye Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 195 338.373 381.385
Maliye Marmara Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 394.654 417.128
Maliye Mersin Üniversitesimaliye İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 361.399 390.396
Maliye Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 134 353.809 413.403
Maliye Sakarya Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 361.922 407.748
Maliye Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 338.705 386.224
Maliye Trakya Üniversitesi (Edirne) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 344.862 396.377
Maliye Uludağ Üniversitesi (Bursa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 175 369.328 413.531
Maliye Uşak Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 323.486 367.716
Maliye Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 323.253 358.939
Maliye Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 5 254.555 274.146
Maliye (Açıköğretim) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İktisat Fak 161.066 471.054
Maliye (İngilizce) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Siy.Bil.Fak.ültesi TM-1 41 401.747 452.934
Maliye (İÖ) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 154 311.267 343.919
Maliye (İÖ) Afyon Kocatepe Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 309.271 386.640
Maliye (İÖ) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 118 358.132 378.693
Maliye (İÖ) Balıkesir Üniversitesi Bandırma İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 314.011 339.539
Maliye (İÖ) Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 154 314.662 354.173
Maliye (İÖ) Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 306.944 336.207
Maliye (İÖ) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 317.051 349.286
Maliye (İÖ) Çukurova Üniversitesi (Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 349.234 380.369
Maliye (İÖ) Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 363.514 382.684
Maliye (İÖ) Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 257 303.351 333.957
Maliye (İÖ) Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 335.687 369.232
Maliye (İÖ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 350.612 377.989
Maliye (İÖ) Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 302.414 340.809
Maliye (İÖ) Harran Üniversitesi (Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 72 307.558 337.258
Maliye (İÖ) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 195 316.174 359.201
Maliye (İÖ) Marmara Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 380.336 402.150
Maliye (İÖ) Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 134 320.528 359.430
Maliye (İÖ) Sakarya Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 332.667 362.634
Maliye (İÖ) Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 313.880 343.409
Maliye (İÖ) Trakya Üniversitesi (Edirne) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 320.647 344.505
Maliye (İÖ) Uludağ Üniversitesi (Bursa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 175 345.050 372.465
Maliye (İÖ) Uşak Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 305.741 322.631
Maliye (İÖ) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 305.095 337.471
Maliye (Uzaktan Eğitim) İstanbul Üniversitesi İktisat Fak TM-1 103 261.587 351.353
Maliye (Uzaktan Eğitim) Sakarya Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 247.254 320.624


Sponsorlu Bağlantılar

"Maliye Bölümü Taban Puanları" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,