Maliye Bakanlığı nedir Görevleri Nelerdir

Maliye, kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü olarak adlandırılırken devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluştur. Maliye bakanı bu bakanlığın kuruluşundaki en üst amir olarak kabul edilir. Sadece başbakana karşı sorumludur. Maliye bakanı gelirden ve vergiden sorumlu olduğu için oldukça göz önünde olan bir kuruluştur. , merkez teşkilâtında müsteşar, özel kalem müdürlüğü, maliye tetkik kurulu, hukuk müdürlüğü, bütçe, malî kontrol, gelirler, muhasebat, hazine, millî emlâk genel müdürlükleri gibi teşekküller bulunmaktadır. Bakanlığın taşra teşkilâtı, illerde defterdarlıklar, ilçelerde mal müdürlüklerinden kuruludur.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Maliye Bakanlığının Görevleri

Kamu giderlerini karşılayacak gelir kaynakları bulmak, bu gelirleri toplamak, yapılacak masrafların karşılığını sağlamak, para ve kredi işlerini, kamunun menfaatine uygun şekilde düzenlemek, devletle ilgili her türlü müesseseleri, malî bakımdan kontrol altında bulundurmak, devletin malî bakımdan yönetimini, iktisadî kalkınma ile uygun olmasını sağlamak.
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (devlet aleyhine açılan ya da devletin açtığı mali davaların iz¬lenmesiyle ilgili birim).

Milli Emlak Genel Müdürlüğü (devlete ait taşınmaz malların kayıtlarının tutulması, ilgili dairelere tahsisi, onarılması, kira¬ya verilmesi ve satılmasıyla görevli birim).

Muhasebat Genel Müdürlüğü (devletin her türlü gelir-gider kayıtlarının tutulduğu birim).

Mali Suçlan Araştırma Daire Başkanlığı (kara para faaliyetle¬rinin araştırılıp soruşturulduğu birim).

Maliye Teftiş Kurulu (genel olarak mali konuların deneti¬minden sorumlu ve yetkili birim).

Hesap Uzmanları Kurulu (vergi denetim birimi).Sponsorlu Bağlantılar

"Maliye Bakanlığı nedir Görevleri Nelerdir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , ,