Kişiler Arası İletişim ve Çatışma

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere “kişiler arası iletişim” adı verilir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi/sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Kişilerin bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları süreçtir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Kişiler Arası İletişim Türleri

Sözlü: Dil, Dil Ötesi

Sözsüz: Yüz ve beden, Bedensel temas, Mekan kullanımı, Araçlar

Dil Yoluyla İletişim: İnsanların karşılıklı konuşma, mektuplaşma vb. yollarla ürettikleri bilgileri birbirlerine iletmeleridir.

Dil Ötesi İletişim: Sesin niteliği ile ilgili olan iletişimdir.Ses tonu, Sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri özellikler dil ötesi iletişim sayılabilir. İsteyerek, farkında olarak yaptığımız konuşmalara “niyet edilmiş dil davranışları” İstemeden ya da farkında olmadan dil sürçmesi olarak nitelendirdiğimiz konuşmalara da “niyet edilmemiş dil davranışları” denilir.

Sözsüz iletişimde, konuşma ya da yazı olmaksızın insanlar birbirlerine birtakım mesajlar iletirler. Sözsüz iletişim de kendi arasında 4 gruba ayrılır.

Yüz ve Beden: Yüzümüzdeki ifade, el ve vücut hareketlerimiz, vücudumuzun duruşu, göz temasımız, iletişimde önemli bir yer tutar. Yüz ve beden ifadeleri de niyet edilmiş ve edilmemiş olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanlar niyet edilen ifadeler yoluyla birbirlerine birtakım anlamlar ilettikleri gibi, Korku ve hayret ifadeleri ile de duygu iletimi sağlarlar.

Bedensel Temas: Bedensel temas yoluyla karşımızdakine çeşitli mesajlar vermeye çalışırız. Dokunarak…

Mekan Kullanma: İnsanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak, onlara uzak yada yakın durarak birtakım mesajlar iletiriz.

Araçlar: Kişiler arası iletişimde başvurduğumuz yollardan birisi de, bir takım araçlar (Rozet ya da takılar takma, değişik kokular sürme, Belirli kıyafetler giyme vb.) kullanmaktır.

Kişiler-arası iletişim

Bir iletişimin ‘kişiler arası iletişim’ sayılabilmesi için şu üç ölçüt gereklidir;

a) Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz – yüze olmalıdır;
b) Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır.
c) Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır; Bu iki tür mesaj dışındaki mesajların kullanıldığı iletişimler, örneğin yazışmalar, kişiler arası iletişim sayılmaz.Sponsorlu Bağlantılar

"Kişiler Arası İletişim ve Çatışma" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,