Kısayol Tuşları Ve Görevleri

Windows kısayol tuşları ile daha hızlı ve pratik hale geliyor. Mouse(fare) ile birkaç tıklama yapmak yerine aynı anda birkaç tuşa basarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ilk anda ezberlemek zor gibi görünüyor ancak kullandıkça otomatik bir şekilde aklınızda yer edecektir kısayol tuşlarını kullanmaya özen gösterir iseniz çok kısa bir zamanda alışkanlık haline dönüştürmüş olacaksınız ve bu sayede işlemlerinizi oldukça basit bir hale getirmiş olacaksınız.

Windows kısa yol tuşlarını öğrenek size bazı avantajlarda sağlayacaktır örneğin yeni program öğrenmeye başladığınızda çok büyük ölçüde o programla Windows’ta kullandığınız kısayol tuşları benzer olacaktır. buna basit bir örnek verecek olursak “CTRL+C” Windows’ta dosyaları kopyalamanıza yararken WORD’de metinleri kopyalamanıza yarar.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Erişim Kolaylığı

Sekiz saniye süreyle sağ Üst Karakter tuşunu basılı tutma : Filtre Tuşları’nı açma ve kapatma

Sol Alt+Sol Üst Karakter+PrtScn (veya PrtScn) : Yüksek Karşıtlık’ı açma veya kapatma

Sol Alt+Sol Üst Karakter+Num Lock : Fare Tuşları’nı açma veya kapatma

Beş saniye süreyle Num Lock tuşunu basılı tutma : Geçiş Tuşları’nı açma veya kapatma

Windows logosu tuşu  +U : Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Genel klavye kısayolları :

F1 : Yardım’ı görüntüleme

Ctrl+C : Seçili öğeyi kopyalama

Ctrl+X : Seçili öğeyi kesme

Ctrl+V : Seçili öğeyi yapıştırma

Ctrl+Z : Eylemi geri alma

Ctrl+Y : Eylemi yineleme

Delete : Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma

Üst Karakter+Delete : Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme

F2 : Seçili öğeyi yeniden adlandırma

Ctrl+Sağ Ok : İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma

Ctrl+Sol Ok : İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma

Ctrl+Aşağı Ok : İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma

Ctrl+Yukarı Ok : İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma

Ctrl+Üst Karakter ve bir ok tuşu : Metin bloğu seçme

Üst Karakter ve bir ok tuşu : Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme

Ctrl ve bir ok tuşu+Boşluk : Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme

Ctrl+A : Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme

F3 : Dosya veya klasör arama

Alt+Enter : Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme

Alt+F4 : Etkin öğeyi kapatma veya etkin programdan çıkma

Alt+Boşluk : Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma

Ctrl+F4 : Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)

Alt+Sekme : Açık öğeler arasında geçiş yapma

Ctrl+Alt+Sekme : Açık öğeler arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma

Ctrl+Fare kaydırma tekerleği : Masaüstündeki simgelerin boyutunu değiştirme

Windows logosu tuşu  + Sekme : Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma

Ctrl+Windows logosu tuşu  +Sekme : Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma

Alt+Esc : Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma

F6 : Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma

F4 : Windows Gezgini’nde adres çubuğu listesini görüntüleme

Üst Karakter+F10 : Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme

Ctrl+Esc : Başlat menüsünü açma

Alt+altı çizili harf : İlgili menüyü görüntüleme

Alt+altı çizili harf : Menü komutunu (veya diğer altı çizili komutu) yerine getirme

F10 : Etkin programın menü çubuğunu etkinleştirme

Sağ Ok : Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma

Sol Ok : Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma

F5 : Etkin pencereyi yenileme

Alt+Yukarı Ok : Windows Gezgini’nde bir üst düzey klasörü görüntüleme

Esc : Geçerli görevi iptal etme

Ctrl+Üst Karakter+Esc : Görev Yöneticisi’ni açma

CD taktığınızda Üst Karakter : CD’nin otomatik olarak çalışmasını önleme
İletişim kutusu klavye kısayolları

Ctrl+Sekme : İleriye doğru sekmeden sekmeye geçme

Ctrl+Üst Karakter+Sekme : Geriye doğru sekmeden sekmeye geçme

Sekme : Seçeneklerde ileri doğru gitme

Üst Karakter+Sekme : Seçeneklerde geriye doğru gitme

Alt+altı çizili harf : Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)

Enter : Çoğu seçili komut için fareyi tıklatmak yerine geçer

Boşluk : Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma

Ok tuşları : Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme

F1 : Yardım’ı görüntüleme

F4 : Etkin liste içindeki öğeleri görüntüleme

Geri tuşu : Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Windows logo tuşu  : Başlat menüsünü açın veya kapatın.

Windows logosu tuşu  +Pause : Sistem Özellikleri iletişim kutusunu gösterin.

Windows logosu tuşu  +D : Masaüstünü gösterin.

Windows logosu tuşu  +M : Tüm pencereleri simge durumuna küçültün.

Windows logosu tuşu  +ÜstKrkt+M : Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstüne geri yükleyin.

Windows logosu tuşu  +E : Bilgisayarı açın.

Windows logosu tuşu  +F : Bir dosya veya klasör arayın.

Ctrl+Windows logosu tuşu  +F : Bilgisayarları arayın (ağda iseniz).

Windows logosu tuşu  +L : Bilgisayarınızı kilitleyin veya kullanıcılar arası geçiş yapın

Windows logosu tuşu  +R : Çalıştır iletişim kutusunu açın.

Windows logosu tuşu  +T : Görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapın.

Windows logosu tuşu +sayı  : Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş programı başlatın. Program zaten çalışıyorsa, o programa geçiş yapın.

ÜstKrkt+Windows logosu tuşu +sayı  : Sayıyla gösterilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş programın yeni örneğini başlatın.

Ctrl+Windows logosu tuşu +sayı  : Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş programın en son etkin penceresine geçiş yapın.

Alt+Windows logosu tuşu +sayı : Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş programın Atlama Listesi’ni açın.

Windows logosu tuşu  +Sekme : Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapın.

Ctrl+Windows logosu tuşu  +Sekme : Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın.

Ctrl+Windows logosu tuşu  +B : Bildirim alanında ileti gösteren programa geçiş yapın.

Windows logosu tuşu  +Ara çubuğu : Masaüstünü önizleyin.

Windows logosu tuşu  +Yukarı Ok : Pencereyi ekranı kaplatın.

Windows logosu tuşu  +Sol Ok : Pencereyi ekranın sol tarafında ekranı kaplatın.

Windows logosu tuşu  +Sağ Ok : Pencereyi ekranın sağ tarafında ekranı kaplatın.

Windows logosu tuşu  +Aşağı Ok : Pencereyi simge durumuna küçültün.

Windows logosu tuşu  +Home : Etkin pencere dışındaki tüm pencereleri simge durumuna küçültün.

Windows logosu tuşu  +ÜstKrkt+Yukarı Ok : Pencereyi ekranın üst ve altına daraltın.

Windows logosu tuşu  +ÜstKrkt+Sol Ok veya Sağ Ok : Pencereyi bir monitörden diğerine taşıyın.

Windows logosu tuşu  +P : Sunum ekranı modunu seçin.

Windows logosu tuşu  +G : Araçlar arasında geçiş yapın.

Windows logosu tuşu  +U : Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açın.

Windows logosu tuşu  +X : Windows Mobility Center’ı açın.

Windows Gezgini klavye kısayolları

Ctrl+N : Yeni bir pencere açma

Ctrl+ÜstKrkt+N : Yeni bir klasör oluşturma

End : Etkin pencerenin en altını görüntüleme

Home : Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme

F11 : Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültme

Sayısal tuş takımında Num Lock+Yıldız (*) : Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme

Sayısal tuş takımında Num Lock+Artı İşareti (+) : Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme

Sayısal tuş takımında Num Lock+Eksi İşareti (-) : Seçili klasörü daraltma

Sol Ok : O anki seçimi daraltma (genişletilmişse) veya üst klasörü seçme

Alt+Enter : Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma

Alt+P : Önizleme bölmesini gösterme

Alt+Sol Ok : Önceki klasörü görüntüleme

Sağ Ok : O anki seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme

Alt+Sağ Ok : Sonraki klasörü görüntüleme

Alt+Yukarı Ok : Üst klasörü görüntüleme

Ctrl+Fare kaydırma tekerleği : Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme

Alt+D : Adres çubuğunu seçme

Ctrl+E : Arama kutusunu seçme

Büyüteç klavye kısayolları

Windows logosu tuşu + Artı İşareti veya Eksi İşareti : Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ctrl+Alt+Boşluk : Fare işaretçisini gösterme

Ctrl+Alt+F : Tam ekran moduna geçme

Ctrl+Alt+L : Mercek moduna geçme

Ctrl+Alt+D : Yerleşik moda geçme

Ctrl+Alt+I : Renkleri ters çevirme

Ctrl+Alt+ok tuşları : Ok tuşları yönünde yatay/dikey kaydırma

Ctrl+Alt+R : Merceği yeniden boyutlandırma

Windows logosu tuşu + Esc : Büyüteçten çıkma

Uzak Masaüstü Bağlantısı klavye kısayolları

Alt+Page Up : Programlar arasında soldan sağa geçin.

Alt+Page Down : Programlar arasında sağdan sola geçin.

Alt+Insert : Programlar arasında başlatıldıkları sırayla geçiş yapın.

Alt+Home : Başlat menüsünü gösterin.

Ctrl+Alt+Break : Pencere ve tam ekran arasında geçiş yapın.

Ctrl+Alt+End : Windows Güvenliği iletişim kutusunu gösterin.

Alt+Delete : Sistem menüsünü gösterin.

Ctrl+Alt+sayısal tuş takımındaki Eksi İşareti (-) : İstemci içinde etkin pencerenin bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PrtScn tuşuna basmayla yanı işlevi görür).

Sayısal tuş takımında Ctrl+Alt+Artı İşareti (+) : Tüm istemci penceresi alanının bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PrtScn tuşuna basmayla yanı işlevi görür).

Ctrl+Alt+Sağ Ok : Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar programındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir (ana bilgisayar) programa katıştırıldığında kullanışlıdır.

Ctrl+Alt+Sol Ok : Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar programındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir (ana bilgisayar) programa katıştırıldığında kullanışlıdır.

Ctrl+N : Yeni bir resim oluşturma

Ctrl+O : Varolan bir resmi açma

Ctrl+S : Resimdeki değişiklikleri kaydetme

F12 : Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme

Ctrl+P : Resim yazdırma

Alt+F4 : Resmi ve Paint penceresini kapatma

Ctrl+Z : Değişikliği geri alma

Ctrl+Y : Değişikliği yineleme

Ctrl+A : Resmin tamamını seçme

Ctrl+X : Seçimi kesme

Ctrl+C : Seçimi Panoya kopyalama

Ctrl+V : Panodaki seçimi yapıştırma

Sağ Ok : Seçimi veya etkin şekli bir piksel sağa taşıma

Sol Ok : Seçimi veya etkin şekli bir piksel sola taşıma

Aşağı Ok : Seçimi veya etkin şekli bir piksel aşağı taşıma

Yukarı Ok : Seçimi veya etkin şekli bir piksel yukarı taşıma

Esc : Seçimi iptal etme

Delete : Seçimi silme

Ctrl+B : Seçili metni kalınlaştırma

Ctrl++ : Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel artırma

Ctrl+- : Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel azaltma

Ctrl+I : Seçili metni italik duruma getirme

Ctrl+U : Seçili metni altı çizili duruma getirme

Ctrl+E : Özellikler iletişim kutusunu açma

Ctrl+W : Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusunu açma

Ctrl+Page Up : Yakınlaştırma

Ctrl+Page Down : Uzaklaştırma

F11 : Resmi tam ekran modunda görüntüleme

Ctrl+R : Cetveli gösterme veya gizleme

Ctrl+G : Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

F10 veya Alt : Tuş ipuçlarını görüntüleme

Üst Karakter+F10 : Geçerli kısayol menüsünü gösterme

F1 : Paint Yardımı’nı açma

Ctrl+N : Yeni bir belge oluşturma

Ctrl+O : Varolan bir belgeyi açma

Ctrl+S : Belgedeki değişiklikleri kaydetme

F12 : Belgeyi yeni bir dosya olarak kaydetme

Ctrl+P : Belgeyi yazdırma

Alt+F4 : WordPad’i kapatma

Ctrl+Z : Değişikliği geri alma

Ctrl+Y : Değişikliği yineleme

Ctrl+A : Belgenin tümünü seçme

Ctrl+X : Seçimi kesme

Ctrl+C : Seçimi Panoya kopyalama

Ctrl+V : Panodaki seçimi yapıştırma

Ctrl+B : Seçili metni kalınlaştırma

Ctrl+I : Seçili metni italik duruma getirme

Ctrl+U : Seçili metni altı çizili duruma getirme

Ctrl+= : Seçili metni alt simge yapma

Ctrl+ÜstKrkt+= : Seçili metni üst simge yapma

Ctrl+L : Metni sola hizalama

Ctrl+E : Metni ortaya hizalama

Ctrl+R : Metni sağa hizalama

Ctrl+J : Metni iki yana yaslama

Ctrl+1 : Tek satır aralık ayarlama

Ctrl+2 : Çift satır aralık ayarlama

Ctrl+5 : Satır aralığını 1,5 olarak ayarlama

Ctrl+ÜstKrkt+> : Yazıtipi boyutunu artırma

Ctrl+ÜstKrkt+< : Yazıtipi boyutunu azaltma

Ctrl+ÜstKrkt+A : Tüm karakterleri büyük harf olarak değiştirme

Ctrl+ÜstKrkt+L : Madde işareti stilini değiştirme

Ctrl+D : Microsoft Paint çizimi ekleme

Ctrl+F : Belgede metin bulma

F3 : Bul iletişim kutusunda sonraki metin örneğini bulma

Ctrl+H : Belgede metin değiştirme

Ctrl+Sol Ok : İmleci bir sözcük sola taşıma

Ctrl+Sağ Ok : İmleci bir sözcük sağa taşıma

Ctrl+Yukarı Ok : İmleci bir satır yukarı taşıma

Ctrl+Aşağı Ok : İmleci bir satır aşağı taşıma

Ctrl+Home : Belgenin başına taşıma

Ctrl+End : Belgenin sonuna taşıma

Ctrl+Page Up : Bir sayfa yukarı taşıma

Ctrl+Page Down : Bir sayfa aşağı taşıma

Ctrl+Delete : Sonraki sözcüğü silme

F10 : Tuş ipuçlarını görüntüleme

Üst Karakter+F10 : Geçerli kısayol menüsünü gösterme

F1 : WordPad Yardımını açma

Windows Günlük klavye kısayolları

Ctrl+N : Yeni bir not başlatma

Ctrl+O : Son kullanılan notu açma

Ctrl+S : Nottaki değişiklikleri kaydetme

Ctrl+Üst Karakter+V : Notu belirli bir klasöre taşıma

Ctrl+P : Notu yazdırma

Alt+F4 : Notu ve Günlük penceresini kapatma

Ctrl+Z : Değişikliği geri alma

Ctrl+Y : Değişikliği yineleme

Ctrl+A : Sayfadaki tüm öğeleri seçme

Ctrl+X : Seçimi kesme

Ctrl+C : Seçimi Panoya kopyalama

Ctrl+V : Panodaki seçimi yapıştırma

Esc : Seçimi iptal etme

Delete : Seçimi silme

Ctrl+F : Temel aramayı başlatma

Ctrl+G : Bir sayfaya gitme

F5 : Arama sonuçlarını yenileme

F5 : Not listesini yenileme

F6 : Not listesi ile not arasında geçiş yapma

Ctrl+Üst Karakter+C : Not listesinde sütun başlıkları için bir kısayol menüsü görüntüleme

F11 : Notu tam ekran modunda görüntüleme

F1 : Günlük Yardımını açmaSponsorlu Bağlantılar

"Kısayol Tuşları Ve Görevleri" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , , , , ,