Kiracılar Yasal Olarak Hangi Haklara Sahiptir

Ülkemizde vatandaşlar sahip oldukları hakları bilmedikleri için bir çok durumda mağdur olmaktadırlar. Bunlardan en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de kiracıların karşılaştığı sorunlardır. Kiracılar ne gibi yasal haklara sahip bu makalemizde topladık, kiracıların hangi kanuni haklara sahip olduğunu madde madde buradan bulabilirsiniz.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Kiracılar kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vaz geçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Bu madde uyarınca dilediğiniz yerde ev tutabilir dilediğiniz zaman tahliye edebilirsiniz. Bu haklar ancak özel hallerde kanunla sınırlanabilir.

Kiracılar kiralarını düzenli ödedikleri sürece, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Kiracılar oturdukları mecurda kiralarını aksatmadıkları sürece, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Kirasını aksatmayan kiracı ev sahibinden, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Kirası banka yolu ile muntazam ödenen konuta dokunulamaz.

Kiracı faturasını ödediği sürece haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Kirayı ve depoziti ödeyen kiracı mecura yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

TBMM Genel Kurulunda, kiracı-ev sahibi ilişkileri, kefil olma konuları başta olmak üzere önemli düzenlemeler getiren Türk Borçlar Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Ev sahibi – Kiracı ilişkilerinde devrim gibi kararlar şu şekilde:

649 maddeden oluşan ve 22 bölüm halinde ”temel kanun” olarak görüşülen tasarı, bütün partilerin vardığı mutabakat doğrultusunda Genel Kurulda neredeyse ”jet” hızıyla yasalaştı.

30′ar maddeden oluşan her bölüm 3 dakikada geçti. Tasarı üzerinde toplam 4 önerge verilerek değişiklik yapıldı. Tasarı, yaklaşık 2,5 saatte yasalaştı. Böylece 85 yıllık kanun değiştirilmiş oldu.

Yeni kanuna göre, borç ilişkilerini düzenleyen bireysel sözleşmeler, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacak.
Ismarlanmayan bir şeyi posta kutusunda veya kapısının önünde bulan ya da başka bir yolla alan kişi, söz konusu şeyi geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmayacak. Ismarlanmamış bir şeyin ”yanlışlıkla” gönderildiği açıkça anlaşılırsa, onu alan kişi, uygun bir sürede gönderene haber verecek.
Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse, sözünü yerine getirmekle yükümlü olacak.

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN ANA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

Bankalar, sigorta, seyahat ve taşıma işletmeleri gibi şirketler tarafından önceden hazırlanan soyut ve tek yanlı sözleşmelere karşı bireyleri koruyan hükümler, borçlar hukukuna ilk kez girecek. ”Kitle Sözleşmesi”, ”Katılmalı Sözleşme”, ”Tip Sözleşme” denilen sözleşmeler için belirlenen ”Genel İşlem Koşulları” ile bireyin korunması sağlanacak.

Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanacak.Sponsorlu Bağlantılar

"Kiracılar Yasal Olarak Hangi Haklara Sahiptir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,