İsim Kökleri – Fiil Kökleri Nedir Örnekler

İsim, Fiil ve Çekim eki nedir kısaca nedir? Geniş örneklerle konu anlatımını bulabilirsiniz.isim kökü, fiil kökü, ortak kök, çekim ekleri, çoğul ekleri, hal ekleri, iyelik eki, tamlama ekleri, fiil kip ve kişi ekleri, ismin hal ekleri, tamlayan eki, iyelik ekleri, çokluk ekleri, eşitlik eki, bütün kip ekleri, şahıs ekleri, yapım ekleri, isimden isim türeten yapım ekleri, isimden fiil türeten yapım ekleri, fiilden isim türeten ekler ve fiilden fiil türeten ekler.

İSİM KÖKÜ: Varlık veya kavramları karşılayan köklere isim kökü denir. Örnek: kağıt, masa, deniz, genç, dağ vb.

FİİL KÖKÜ: İş, oluş, durum ya da hareket bildiren köklerdir. Örnek: gez, oku, sev, bil, koş, kalk, bak, kov vb.

ORTAK KÖK: Kullanıldığı yere göre, hem ad hem fiil olma özelliği olan köklerdir. Örnek: kır, kız, yaz, yüz, aç vb.

KÖK: Kelimenin her türlü ekler çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümüne kök denir.

EK: Kelimelere gelerek onlardan yeni kelimeler türeyen ya da onları cümlede çeşitli görevlere sokan, tek başına anlamı olmayan parçalara ek denir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


1.ÇEKİM EKLERİ

Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir.

A. Çoğul Ekleri
B. Hal Ekleri
C. İyelik Eki
D. Tamlama Ekleri
E. Fiil Kip ve Kişi Ekleri

ÇEKİM EKLERİ

İsim Çekim Ekleri
a) İsmin Hal ekleri
b) Tamlayan Eki
c) İyelik Ekleri
d) Çokluk Ekleri
e) Eşitlik Eki

Fiil çekim ekleri
a) Bütün kip ekleri
b) Şahıs ekleri

2.YAPIM EKLERİ
Eklendiği kelimeden yeni ve anlamlı kelimeler yaratan eklere yapım eki denir

Örnek: göz-et, kitap-lık, sev-gi, öğren-ci, kalem-lik, baş-la, çiçek-çi, bilgi-siz

YAPIM EKLERİ
a) İsimden isim türeten yapım ekleri
b) İsimden fiil türeten yapım ekleri
c) Fiilden isim türeten ekler
d) Fiilden fiil türeten ekler

SÖZCÜK KÖK ÇEŞİDİ
1 balıkçılar balık isim kök
2 sevgi Sev- Fiil kök
3 Türkçe Türk İsim kök
4 susadılar su İsim kök
5 mektuplaşırız mektup İsim kök
6 parasızlık para İsim kök
7 çözerim çöz Fiil kök
8 görüşmüşsün Gör- Fiil kök
9 dışladım dış İsim kök
10 açık Aç- Fiil kök
11 üçer üç İsim kök
12 Süzgeç süz Fiil kök
13 Çiçeklik çiçek isim kök
14 Sobacı soba isim kök
15 Kovmuş kov Fiil kök
16 Gitti git Fiil kök
17 Öğretmen öğret Fiil kök
18 Akıllı akıl isim kök
19 Akıntı ak Fiil kök
20 Güzelce güzel isim kök
21 Vergi ver Fiil kök
22 Simgeli simge isim kök
23 Kırgın kır Fiil kök
24 Gözler göz isim kök
25 Uykucu uyu Fiil kök
26 Sinirli sinir isim kök
27 Üzülüyor üz Fiil kök
28 Tanık tanı isim kök
29 Dolmuş dol Fiil kök
30 Türkücü türkü isim kök
31 Zeka zeka isim kök
32 Haritalık harita isim kök
33 Alıcı al Fiil kök
34 Yurttaş yurt isim kök
35 Sınav sınav isim kök
36 Bakış bak Fiil kök
37 Yorgun yor Fiil kök
38 Bankada banka isim kök
39 Yatak yat Fiil kök
40 Süzgün süz Fiil kök
41 Işık ışık isim kök
42 Aylık ay isim kök
43 Saatim saat isim kök
44 Açık Aç- Fiil kök
45 Saygı say Fiil kök
46 Ankaralı Ankara isim kök
47 Ayakçı ayak isim kök
48 Başlar baş isim kök
49 Büyücü büyü isim kök
50 Zıpladı zıpla Fiil kök
51 gözlük göz isim kök
52 bilgin bil Fiil kök
53 yalancı yalan isim kök
54 şakalaş şaka isim kök
55 taşıt taşı Fiil kök
56 bence ben isim kök
57 vatandaş vatan isim kök
58 balıkçı balık isim kök
59 çiçekçilik çiçek isim kök
60 satılık sat Fiil kök
61 tuzlu tuz isim kök
62 bulutlu bulut isim kök
63 baloncu balon isim kök
64 Türkçe Türk isim kök
65 süpürge süpür Fiil kök
66 saçsız saç isim kök
67 içirmek Fiil kök
68 esinti es Fiil kök
69 yeterli yet Fiil kök
70 yüzgeç yüz Fiil kök
71 görgülü gör Fiil kök
72 eğlence eğlen Fiil kök
73 susamak su isim kök
74 sessizlik ses isim kök
75 yorgunluk yor Fiil kök
76 kiitapçı kitap isim kök
77 gölgeli gölge isim kök
78 balcılık bal isim kök
79 göçmen göç Fiil kök
80 sevgi sev Fiil kök
81 utangaç utan Fiil kök
82 gençler genç isim kök
83 ülkemiz ülke isim kök
84 koruyacak koru Fiil kök
85 defterler defter isim kök
86 masada masa isim kök
87 bıraktık bırak Fiil kök
88 dergiden dergi isim kök
89 örnekler örnek isim kök
90 buluyor bul Fiil kök
91 çözüyoruz çöz Fiil kök
92 bilim bil Fiil kök
93 dişçi diş isim kök
94 sıraladık sıra isim kök
95 renksiz renk isim kök
96 resimlerim resim isim kök
97 örtü ört Fiil kök
98 kuşkulandı kuşku isim kök
99 gizem giz isim kök
100 kuvvetli kuvvet isim kök


Sponsorlu Bağlantılar

"İsim Kökleri – Fiil Kökleri Nedir Örnekler" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , , , , ,