İnsan Hakları Nedir Kısaca

İnsan haklarının temelinde sevgi saygı ve hoşgörü yer almaktadır. Tüm insanların hakları vardır. Her insanın hakkının olması hak ve sorumlulukları da beraberinde getirir. Etkin bir vatandaş olarak tüm insan haklarına saygı duymalıyız. Bize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir:
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “İnsan Hakları” denir. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı:19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1798 Fransız ihtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini uygulanmasını sağlamıştır. Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde genişletilip Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına karar verilmiştir. 24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler örgütünün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler örgütü “ Evrensel Bildirgesini kabul ve ilan etti. İnsanlık Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.Sponsorlu Bağlantılar

"İnsan Hakları Nedir Kısaca" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,