İktisat Bölümü Taban Puanları

İktisat; tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim veren ve araştırma yapan bir bilim dalıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler İktisatçılar; kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve hizmetin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlamalar yapmak için, üretim, planlama ve ticaret bölümlerinde; bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, DPT’de uzman olarak; özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışabilirler. Bu kuruluşlarda veya akademik ortamlarda; mal veya hizmetin maliyetinin ve satıştan alınacak kârın hesaplanıp fiyatın belirlenmesi, iş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacının belirlenmesi; para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dış alım ve dışsatıma etkilerinin incelenmesi, piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerinin geliştirilmesi, enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularının incelenmesi; kamu politikalarının firmalar, bireyler ve toplum davranışlarına etkileri ile devletin piyasa ekonomisindeki rolü konusunda araştırmalar yapılması, piyasaların yapısı ve kaynak dağılımı, işsizliğin nedenleri verimlilik ve ekonomik büyüme konularında araştırma ve çalışma yapmak amacıyla görev alırlar. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı vardır. Mezunlar, son yıllarda özellikle bankalar ile finans kurumlarında, araştırma kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


için tercih yapacak üniversite adayları için aşağıdaki tabloda Üniversitelere göre bölümlerin taban puanları ve kontenjanları yer almaktadır. taban puanı geçmiş yıllarda üniversitelerin yerleştirme puanlarına göre elde edilmiştir. için kontenjan ve tavan puanları da YGS ve LYS sınavlarına göre elde edilmiştir ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları

Bölüm Üniversite Adı Fak/Y.O. Puan Türü Kon Taban Tavan
İktisat Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 332.751 373.210
İktisat Adıyaman Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 291.231 343.184
İktisat Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 129 312.786 347.063
İktisat Afyon Kocatepe Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 308.507 352.677
İktisat Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 303.000 372.405
İktisat Akdeniz Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 347.529 437.047
İktisat Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 190 362.206 407.801
İktisat Ankara Üniversitesi Siy.Bil.Fak. TM-1 88 440.112 509.009
İktisat Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 129 300.133 378.510
İktisat Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 10 224.341 311.728
İktisat Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 51 211.137 276.002
İktisat Balıkesir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 330.946 366.676
İktisat Balıkesir Üniversitesi Bandırma İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 129 308.691 350.873
İktisat Bartın Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 291.958 340.521
İktisat Başkent Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 50 208.453 328.517
İktisat Batman Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 280.660 327.761
İktisat Beykent Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 222.903 304.140
İktisat Bilecik Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 118 296.034 329.126
İktisat Bilkent Üniversitesi (Ankara) İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. TM-1 60 304.258 404.252
İktisat Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 515.475 564.169
İktisat Bozok Üniversitesi (Yozgat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 284.878 351.156
İktisat Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 154 318.402 381.866
İktisat Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 300.534 375.367
İktisat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 314.629 362.417
İktisat Çankırı Karatekin Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 294.795 349.098
İktisat Çukurova Üniversitesi (Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 345.506 390.479
İktisat Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 324.977 375.210
İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 226 371.697 432.129
İktisat Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 205 305.017 371.762
İktisat Ege Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 392.260 444.290
İktisat Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 337.560 423.495
İktisat Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 284.056 337.570
İktisat Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 353.303 372.738
İktisat Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 21 503.939 515.373
İktisat Gazi Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 164 394.185 432.495
İktisat Gaziantep Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 319.783 375.852
İktisat Gaziantep Üniversitesi İslahiye İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 291.259 344.886
İktisat Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 40 203.415 271.001
İktisat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 287.380 385.768
İktisat Giresun Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 286.894 336.136
İktisat Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 283.980 309.295
İktisat Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 113 420.906 456.862
İktisat Harran Üniversitesi (Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 72 291.737 384.997
İktisat Hitit Üniversitesi (Çorum) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 291.263 334.384
İktisat İnönü Üniversitesi (Malatya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 93 305.237 389.976
İktisat İstanbul Kültür Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 8 225.328 297.596
İktisat İstanbul Üniversitesi İktisat Fak TM-1 246 402.830 450.238
İktisat Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 15
İktisat Kafkas Üniversitesi (Kars) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 279.564 387.883
İktisat Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 289.543 344.470
İktisat Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 185 319.267 367.822
İktisat Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 287.028 346.002
İktisat Kırıkkale Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 324.769 369.145
İktisat Kırklareli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 300.821 350.680
İktisat Kilis 7 Aralık Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 285.079 361.400
İktisat Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 353.874 396.020
İktisat Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 256.595 256.595
İktisat Mardin Artuklu Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 41 286.816 411.856
İktisat Marmara Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 185 390.119 426.074
İktisat Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 30 226.301 314.394
İktisat Mersin Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 326.316 375.046
İktisat Muğla Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 318.183 380.054
İktisat Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 305.493 335.703
İktisat Muş Alparslan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 41 280.002 317.058
İktisat Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 41 312.707 347.660
İktisat Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 297.660 335.996
İktisat Niğde Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 113 289.293 343.218
İktisat Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 5 228.708 277.745
İktisat Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 343.943 387.754
İktisat Ordu Üniversitesi Ünye İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 289.811 319.829
İktisat ODTÜ(Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 478.380 528.004
İktisat Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 324.661 381.170
İktisat Rize Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 288.772 339.674
İktisat Sakarya Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 93 340.774 374.593
İktisat Selçuk Üniversitesi (Konya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 341.992 392.169
İktisat Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 311.528 365.904
İktisat Şırnak Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 269.284 399.460
İktisat Tobb Ekonomi ve Tek.Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 55 253.289 371.082
İktisat Trakya Üniversitesi (Edirne) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 320.672 397.273
İktisat Tunceli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 278.181 318.546
İktisat Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 238.905 317.351
İktisat Uludağ Üniversitesi (Bursa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 205 352.713 417.993
İktisat Uşak Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 297.610 365.458
İktisat Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 20 226.089 300.431
İktisat Yıldız Teknik Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 413.357 436.973
İktisat Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 295.301 375.048
İktisat Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 297.370 341.169
İktisat Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 245.949 281.003
İktisat Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İş.ve Eko.Fak TM-1 50
İktisat ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fak TM-1 20
İktisat (%25 Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 4 214.812 290.728
İktisat (%25 Burslu) Başkent Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 4 305.931 341.112
İktisat (%25 Burslu) Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 2 268.439 268.849
İktisat (%25 Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 20 238.556 281.872
İktisat (%25 Burslu) Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 239.063 264.275
İktisat (%25 Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 12 219.444 219.444
İktisat (%25 Burslu) Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 20 225.704 300.929
İktisat (%25 Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) TM-1 10 232.802 242.393
İktisat (%25 Burslu) Zirve Üniversitesi (Antep) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 42 205.836 284.878
İktisat (%25 Burslu) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fak TM-1 20
İktisat (%50 Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 3 292.182 318.400
İktisat (%50 Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 44 272.753 319.263
İktisat (%50 Burslu) Bilkent Üniversitesi (Ankara) İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. TM-1 70 405.663 490.106
İktisat (%50 Burslu) Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 3 278.144 298.842
İktisat (%50 Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 40 267.281 352.588
İktisat (%50 Burslu) Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 246.010 326.534
İktisat (%50 Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 267.301 317.849
İktisat (%50 Burslu) Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 4 304.656 329.231
İktisat (%50 Burslu) Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 263.655 293.982
İktisat (%50 Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) TM-1 25 220.221 347.715
İktisat (%50 Burslu) Tobb Ekonomi ve Tek.Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 18 388.676 426.376
İktisat (%50 Burslu) Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 19 335.119 371.021
İktisat (%50 Burslu) Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 30 300.631 429.757
İktisat (%50 Burslu) Zirve Üniversitesi (Antep) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 12 280.286 364.738
İktisat (%50 Burslu) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fak TM-1 20 261.414 263.301
İktisat (Açıköğretim) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İktisat Fak 157.920 503.612
İktisat (İngilizce) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 93 401.171 500.884
İktisat (İngilizce) Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 10 228.737 228.737
İktisat (İngilizce) Çukurova Üniversitesi (Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 36 380.311 417.149
İktisat (İngilizce) Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İşl. Fak. TM-1 77 412.335 454.983
İktisat (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 72 446.955 474.581
İktisat (İngilizce) Işık Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 5 219.688 252.382
İktisat (İngilizce) İstanbul Üniversitesi İktisat Fak TM-1 164 430.125 490.435
İktisat (İngilizce) Marmara Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 72 440.179 466.500
İktisat (İngilizce) Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 134 336.975 393.818
İktisat (İngilizce) Toros Üniversitesi (Mersin) İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. TM-1 54 228.406 295.374
İktisat (İngilizce) Yaşar Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 21 260.955 260.955
İktisat (İngilizce) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Siy.Bil.Fak.ültesi TM-1 41 407.094 445.402
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 4 228.216 261.752
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) Çankaya Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 5 269.249 274.803
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi Tic. Bil.Fak. TM-1 13 245.080 316.199
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İş.ve Yön.Bil.Fak. TM-1 10 282.797 350.214
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) Toros Üniversitesi (Mersin) iktisat İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. TM-1 18 244.733 261.364
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) Yaşar Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 269.912 294.194
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 3 324.402 329.904
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) Çankaya Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 40 281.146 360.944
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) Işık Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 16 257.980 315.905
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi Tic. Bil.Fak. TM-1 11 321.281 356.122
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İş.ve Yön.Bil.Fak. TM-1 25 305.378 398.165
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) Toros Üniversitesi (Mersin) İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. TM-1 9 246.738 281.470
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) Yaşar Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 6 334.897 358.713
İktisat (İngilizce) (İÖ) Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 134 316.013 339.817
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 3 369.510 395.938
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) Çankaya Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 15 388.165 428.216
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) Işık Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 2 411.130 415.454
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi Tic. Bil.Fak. TM-1 11 407.916 426.159
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) İş.ve Yön.Bil.Fak. TM-1 10 428.420 532.441
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) Toros Üniversitesi (Mersin) İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. TM-1 9 313.529 339.755
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) Yaşar Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 3 414.302 420.177
İktisat (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 25
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 40 274.560 329.958
İktisat (İÖ) Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 305.372 376.650
İktisat (İÖ) Adıyaman Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 279.205 302.583
İktisat (İÖ) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 129 297.739 314.936
İktisat (İÖ) Afyon Kocatepe Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 294.434 316.632
İktisat (İÖ) Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 286.936 350.225
İktisat (İÖ) Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 190 341.531 372.010
İktisat (İÖ) Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 129 286.279 318.430
İktisat (İÖ) Balıkesir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 306.774 330.338
İktisat (İÖ) Balıkesir Üniversitesi Bandırma İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 129 296.371 326.419
İktisat (İÖ) Bartın Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 285.607 300.073
İktisat (İÖ) Batman Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 276.140 292.531
İktisat (İÖ) Bilecik Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 118 289.945 312.877
İktisat (İÖ) Bozok Üniversitesi (Yozgat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 280.678 299.231
İktisat (İÖ) Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 154 300.313 335.734
İktisat (İÖ) Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 286.206 308.875
İktisat (İÖ) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 300.358 321.611
İktisat (İÖ) Çankırı Karatekin Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 284.535 313.824
İktisat (İÖ) Çukurova Üniversitesi (Adana) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 320.167 349.761
İktisat (İÖ) Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 298.552 369.065
İktisat (İÖ) Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 226 351.743 382.378
İktisat (İÖ) Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 205 293.027 322.738
İktisat (İÖ) Ege Üniversitesi (İzmir) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 369.449 391.841
İktisat (İÖ) Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 108 313.532 361.806
İktisat (İÖ) Erzincan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 278.852 297.366
İktisat (İÖ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 334.935 354.806
İktisat (İÖ) Gazi Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 164 379.259 399.378
İktisat (İÖ) Gaziantep Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 297.119 323.272
İktisat (İÖ) Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 98 281.273 301.522
İktisat (İÖ) Giresun Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 283.730 298.735
İktisat (İÖ) Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 278.376 289.510
İktisat (İÖ) Harran Üniversitesi (Urfa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 72 280.265 302.735
İktisat (İÖ) Hitit Üniversitesi (Çorum) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 281.259 360.724
İktisat (İÖ) İnönü Üniversitesi (Malatya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 93 290.200 322.911
İktisat (İÖ) İstanbul Üniversitesi İktisat Fak TM-1 246 379.103 417.048
İktisat (İÖ) Kafkas Üniversitesi (Kars) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 274.544 285.012
İktisat (İÖ) Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 282.285 310.873
İktisat (İÖ) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 185 299.648 327.103
İktisat (İÖ) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 282.084 305.648
İktisat (İÖ) Kırıkkale Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 301.884 327.709
İktisat (İÖ) Kırklareli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 291.334 307.268
İktisat (İÖ) Kilis 7 Aralık Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 278.309 311.704
İktisat (İÖ) Kocaeli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 329.042 367.405
İktisat (İÖ) Marmara Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 185 372.504 390.230
İktisat (İÖ) Mersin Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 310.907 335.421
İktisat (İÖ) Muğla Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 302.835 323.269
İktisat (İÖ) Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 289.257 322.887
İktisat (İÖ) Muş Alparslan Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 41 272.208 300.652
İktisat (İÖ) Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 77 286.925 307.844
İktisat (İÖ) Niğde Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 113 282.511 311.681
İktisat (İÖ) Ordu Üniversitesiiktisat bölümü Ünye İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 88 283.008 295.126
İktisat (İÖ) Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 305.418 348.343
İktisat (İÖ) Rize Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 62 280.236 295.142
İktisat (İÖ) Sakarya Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 93 320.603 345.066
İktisat (İÖ) Selçuk Üniversitesi (Konya) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 317.220 391.834
İktisat (İÖ) Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 123 296.558 326.629
İktisat (İÖ) Şırnak Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 57 261.780 272.698
İktisat (İÖ) Trakya Üniversitesi (Edirne) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 82 303.119 323.415
İktisat (İÖ) Tunceli Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 52 272.299 286.169
İktisat (İÖ) Uludağ Üniversitesi (Bursa) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 205 330.423 358.421
İktisat (İÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 395.753 416.531
İktisat (İÖ) Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 67 280.513 293.655
İktisat (İÖ) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 289.756 337.833
İktisat (KKTC Vatandaşları) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) TM-1 5 242.804 309.155
İktisat (Tam Burslu) Atılım Üniversitesi (Ankara) İşl. Fak. TM-1 3 357.441 397.918
İktisat (Tam Burslu) Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 9 289.046 349.340
İktisat (Tam Burslu) Başkent Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 6 386.817 430.483
İktisat (Tam Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 6 394.525 409.045
İktisat (Tam Burslu) Bilkent Üniversitesi (Ankara) İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. TM-1 20 508.693 541.788
İktisat (Tam Burslu) Gazikent Üniversitesi (Gaziantep) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 5 342.693 400.747
İktisat (Tam Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 7 389.065 421.948
İktisat (Tam Burslu) Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 5 438.061 464.744
İktisat (Tam Burslu) Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 1 385.722 385.722
İktisat (Tam Burslu) Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 6 386.603 394.887
İktisat (Tam Burslu) Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 20 295.142 335.504
İktisat (Tam Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) TM-1 10 357.299 375.037
İktisat (Tam Burslu) Tobb Ekonomi ve Tek.Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 8 515.356 556.353
İktisat (Tam Burslu) Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 19 405.858 460.503
İktisat (Tam Burslu) Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 6 433.057 450.240
İktisat (Tam Burslu) Zirve Üniversitesi (Antep) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 6 392.972 418.020
İktisat (Tam Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İş.ve Eko.Fak TM-1 2 349.320 354.147
İktisat (Türkçe) Beykent Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 10 232.546 269.826
İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 44 272.349 332.000
İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) Beykent Üniversitesi (İstanbul) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 6 379.029 388.221
İktisat (UOLP-SUNY Geneseo) Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 20 300.543 386.934
İktisat (Uzaktan Eğitim) İstanbul Üniversitesi İktisat Fak TM-1 154 260.151 521.023
İktisat (Uzaktan Eğitim) Sakarya Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. TM-1 103 234.482 314.868


Sponsorlu Bağlantılar

"İktisat Bölümü Taban Puanları" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,