HASTA HAKLARI NELERDİR

hakkı, kişinin toplumdan,devletten, salığının korunmasını, gerektiğinde edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve sağlığını sürekli geliştirebilmesi için toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Hastaneye başvuran ve hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.
Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.
Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmetini almaya
Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyeretçi kabul etmeye hakkı vardır.
Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.
Düşünce belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme hakkı vardır.

 Sponsorlu Bağlantılar

"HASTA HAKLARI NELERDİR" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , , , , , ,