Hak, Sorumluluk, Özgürlük Nedir Kısaca

kısaca, tanımı, Özgürlük hakkında bilgiler. Hak kelimesinin öteki anlamı adalettir. Hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç olarak tanımlanır. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet olarak tanımlanırken Özgürlük ise herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu yada her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet olarak tanımlanır.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Bazı haklar, gelenek ve görenekler gibi yazısız ahlak kurallarına dayanmaktadır. Otobüslerde hamile kadınlara, malul gazilere, yaşlılara yer verilmesi bu haklar arasındadır. Her türlü kara yolu trafiğinde geçiş üstünlüğü hakkının yasalarca hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara verilmesi gibi bazı haklar ise hukuk kurallarıyla güvence altına alınmıştır.

Hak ve hukuk birbirinden ayrı düşünülemez. Hukuk, hakların korunması için vardır. Hukuku bir bina gibi düşünürsek haklar onu ayakta tutan temellerdir. Bu temel çökerse bina da çöker.

Her insanın hakkının sınırı, bir başkasının hakkının sınırında biter. Bu nedenle de insanların elde ettiği her hak, onlara belirli sorumluluklar da yükler. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Her insan, hakkını kullanırken başkalarının haklarına da saygı duymak zorundadır. Hiçbir hak sonsuz ve sınırsız bir şekilde kullanılamaz.

İnsan Haklarında Hak ve Özgürlükler

Madde 3 – Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde 4 – Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
Madde 5 – Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
Madde 6 – Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.
Madde 7 – Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkıdır.Sponsorlu Bağlantılar

"Hak, Sorumluluk, Özgürlük Nedir Kısaca" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , ,