Fon Tipi Nedir A Tipi ve B Tipi Fon Nedir

Yatırım fonu bir çeşit havuz gibi düşünülebilir. Bu fonlar bankalar veya aracı kurumlar tarafından kurulur. Yatırımcılardan toplanan mevduat(para) bir havuzda toplanır. Bu havuza portföy denir. Fonun kurucusu firma portföyü yönetir. Portföydeki para çeşitli yatırım araçlarına (hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, repo) yatırılarak getiri elde etmek ve bu arada riski azaltmak amaçlanır. Bir yatırımcı olarak fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olabilirsiniz. Tabii kâr edebileceğiniz gibi zarara da uğrayabilirsiniz. Yatırım fonları iki tipte kurulabilir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


A Tipi

A Tipi yatırım fonlarının portföylerinin en az aylık ortalama bazda, % 25’i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur.

B Tipi

B Tiplerinin portföylerinde böyle bir sınırlama yoktur.

Fonların A veya B Tipi olması konusunda önemli olan nokta A Tipi fonlara vergi avantajı tanınmasıdır

A Tipi yatırım fonu
Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Dolayısıyla risk oranı yüksektir.Orta ve uzun vadede B tipi fonlara oranla daha yüksek getiri içerir. Uzun vadeli yatırım aracıdırlar. Bu fonun portföy değerinin en az yüzde 25’i devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedinden oluşmalıdır. En çok kullanılan A Tipi Yatırım Fonları aşağıdaki gibidir.

1.
Fonun en az % 51’i hisse senetlerinden oluşur. Getiri potansiyeli yüksektir. Ancak hisse senedi ağırlıklı olduğu için risk oranı da yüksektir.

2.
Karma fon ister A ister B olsun çeşitli sermaye piyasası araçlarından en az ikisini, her biri en az % 20 oranında olmak üzere içermek zorundadır.

3.
Porföyünün içeriği itibariyle hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın kurulup yönetilir. Hisse senedi ve hazine bonosu en sık kullanılan yatırım araçlarıdır.

4.
En az % 51’i, devamlı olarak belirli bir sektöre ait şirketlerin hisse senetlerinden oluşur. Fonun adı da ilgili sektörün adını alır. Örneğin; A Tipi ****l Sektör Fonu.


Ağırlıklı olarak sabit getirili yatırım araçları kullanılır (hazine bonosu, repo gibi) Dolayısıyla A Tipi Fonlara göre daha az risk içerir. Doğal olarak getiri beklentisi de A Tipi Fona göre daha düşüktür.

A Tipi Fona göre daha kısa vadeli yatırım aracıdır. En çok kullanılan B Tipi Fonlar aşağıdaki gibidir.

1. Değişken Fon
Tıpkı A Tipi fonda olduğu gibi porföyünün içeriği hiçbir sınırlamaya bağlı değildir. Genelde %25 oranında hisse senedi %20 oranında hazine bonosu gibi oranlar kullanılır.

2.
Portföyünün tamamı vadesine 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından (repodan) oluşur.

3.
Portföyünün en az % 51’i, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından (hazine bonosu vs) oluşur.

göz önüne alınması gerekenler
Yatırım Fonu tercihi yapmadan önce değerlendirmeniz gereken bazı noktalar vardır.

1) Yatırım fonunu kurup yöneten kuruluşun sektördeki kuruluşlar içinde güvenilir yere sahip olup olmadığına bakın.

2) Seçtiğiniz kuruluş yatırım fonu yönetiminde tecrübeli olması avantajdır.

3) Yatırım fonunun getiri amaçlarının neler olduğunu öğrenin. Bu amaçların sizin yatırım amaçlarınıza uyup uymadığına karar verin.

4) Fonun geçmiş performansını inceleyin. Ne kadar kazandırıp ne kadar kaybettirmiş? Kararınızı buna göre verin.Sponsorlu Bağlantılar

"Fon Tipi Nedir A Tipi ve B Tipi Fon Nedir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,