Faktoring Nedir Avantajları Nelerdir

Faktoring, büyük miktarlarda kredili satışlar yapan işletmelerin, bu satışlardan doğan alacak haklarının “faktoring şirketi” olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satınalınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir. Bir factoring anlaşması ile factor, satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili türlü muhasebe kayıtlarının tutulması, kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsil edilerek takip edilmesi, alacakların tahsil edilmemesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması, satıcı işletmeye kredili satış tutarlarının belirli bir oranında kredi verilmesi, potonsiyel ve mevcut müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması ve malların satış imkanlarının arttırmak üzere piyasa araştırması yapılması gibi fonksiyonları üstlenmektedir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Faktoring işleminin avantajları ise şöyle sıralanabilir;

Satışların Muhasebesi; işletme açısından faktoring hizmetinin en önemli yararlarından biri, yaptığınız kredili satışların muhasebeleştirilmesi işinin faktor tarafından üstlenilmesi en önemli yararlarından biridir. Ayrı ayrı kişilere yapılan bütün kredili satışlar, sanki tek bir kimseye yapılmış gibi, Faktor’un hesabına kaydedilir ve muhasebe kayıtları Faktor tarafından tutulur. Ayrıca, Faktor’un işletmenize göre daha modern ve yaygın bir bilgisayar ve
haberleşme sistemine sahip olması muhasebe işlemlerinin daha doğru ve ucuz şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Riskin Giderilmesi; Faktor şirket kredili satış bedellerinin tahsil edilememesi halinde doğacak tüm kaybı üstlenerek, satıcı işletmenin karşılaşabileceği güçlük ve endişeleri bütünüyle ortadan kaldırabilmektedir. Faktoring işlemi kredili satış yapılacak kişi ve işletmelerin saptanmasında, ileri derecede profesyonel bir araştırma ve değerlendirme çalışması yapma olanağını da sağlamaktadır.

Ek Finansman Olanakları Sağlanması;
Genel uygulamada factor şirket kredili satışlar toplamının %80 dolaylarındaki bölümünü işletmemize nakit olarak derhal, kalanını da tahsil ettikten sonra ödediğinden KOBİ ihtiyacını kolayca karşılayabilmektedir.Sponsorlu Bağlantılar

"Faktoring Nedir Avantajları Nelerdir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , , , , , , ,