Eğitimin Amaçları Nelerdir

amaçları nelerdir? Bu soru aslında yeni bir soru değil insan oğlu eğitim öğretim ortamını sağladığı her dönem bu soruya cevap aramıştır. Çünkü eğitimin amacı toplumlara ve dönemlere göre değişiklik gösterse de temelde aynı şeyleri istemektedirler. Eğitim, çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye olarak tanımlanmaktadır. Öğretim ise belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi olarak veya öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Çeşitli düşünürler eğitimin amacını birbirinden farklı görüşlerde dile getirmişlerdir. Kant’a göre eğitimin amacı, insanları mükemmellik vasfı ile donatmak; Jams Mill’e göre de insanı, kendisi ve başkaları için bir saadet vasıtası haline getirmektir.
Günümüzde modern eğitim, kişinin bütün yönleriyle devamlı gelişmesini amaçlar. Böylece kişinin sosyalleşmesine yardımcı olarak toplumda sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunur. Bu şekilde toplumun sosyal bakımdan kalkınmasında çok önemli bir rol oynar.

Yine eğitim, bir üretim faktörü olan emeğin niteliğini ve kalitesini yükselterek onun üretimde daha verimli hale gelmesini sağlar. Ayrıca değişik mesleklerde insanlar yetiştirerek ekonomik kalkınma için gerekli olan iş gücünü yetiştirir.

Eğitim sistemi ”örgün ve yaygın” içerisinde, eğitimin esas amaçlarından birisi de topluma ait yaşayan kültürün yeni nesillere aktarılmasıdır. Bu şekilde eğitim, kültür taşıyıcılığı görevini gerçekleştirerek toplumun devamlılığını da sağlamaktadır.

Ayrıca eğitimin amacı, çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı bir şekilde uyum sağlamalarına yardım etmektir. Bu doğrultuda kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek davranışlarını toplumun değerlerine uygun hale getirmektir. Eğitim; ailede, okulda ve sosyal çevrede bütün hayat boyunca sürmekte ve edinilen tüm tecrübeleri kapsamaktadır.Sponsorlu Bağlantılar

"Eğitimin Amaçları Nelerdir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , ,