Dünyada Ne Kadar Ateist Var

Ateistin anlamı tanrıtanımazdır. Ateizm ise Tanrı’nın varlığını inkâr eden öğretidir. Dünyadaki her zaman merak konusu olmuştur. Ateizmin nüfus dağılımını tespit etmek oldukça zordur. Pek çok insan “ateizm” ve onunla alakalı olan terimleri yorumlama konusunda ayrıma düşmektedir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Bunun yanında ateizm, din karşıtı inançlar ve teizm karşıtı inançlar arasında kesin bir ayırım yapmak mümkün değil. Üstelik pek çok ateist, bulundukları toplumun sosyal baskıları yüzünden kendi kimliklerini ifade edemiyorlar.

Sayıca çok az olmalarına rağmen ateist yönetimlerde de tam tersi bir durum söz konusu olabiliyor. Tüm bu olmusuzluklara rağmen bir araştırmaya göre dünya nüfusunun %2.5’i kendini ateist, %12.7’si ise kendisini dinsiz olarak tanımlamıştır

Avrupa

2005 yılındaki Eurobarometer anketine göre, Avrupalıların %52’si “Tanrıya inanıyorum”, %27’si “Bir yaratıcı güce inanıyorum” ve %18’i de “Herhangi bir Tanrı ya da yaratıcı güce inanmıyorum” demiştir. Sonuçlar Avrupa’daki ülkeler arasında Tanrı fikrinin ne kadar değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Tanrıya inanma, Malta’da %95’e varırken bu oran Estonya’da %16’da kalmıştır.

Kuzey Amerika

2004 yılında BBC’nin yapmış olduğu bir araştırma ABD halkının %10’unun Tanrı’ya inanmadığını ortaya koydu. 2005 yılında yapılan bir kamuoyu araştırması ABD halkının %5’inin Tanrı’nın var olduğuna inanmadığını gösterdi. 2001 yılındaki ARIS araştırmasına göre 29.5 milyon ABD vatandaşı (%14.1) kendisini “dinsiz” olarak tanımlarken sadece 902,000 kişi (%0.4) kendisini tam anlamıyla ateist gördüğünü, 991,000 kişi ise (%0.5) agnostik olarak gördüğünü ifade etti. ARIS’in son araştırmasına göre ise bu oranlar yaklaşık iki katına çıkmış durumda. 9 Mayıs 2009 tarihli araştırmaya göre 34.2 milyon kişi (%15) kendisini “dinsiz” tanımlarken %1.6’lık kesim kendsini ateist veya agnostik olarak görüyor.

Ateizm, Kanada’da ABD’dan daha yaygın. ABD’de %2’ye varamayan agnostikler ve ateistler, Kanada’da %19-30 arasındadır. 2001 yılında yapılan nüfus sayımına göre Kanada’nın %16.2’sinin dini inancı bulunmamaktadır. Ateizm ile ilgili ise net bir bilgi mevcut değil. Şehir merkezlerinde bu oranın arttığını görüyoruz. 2001 yılı sayımına göre herhangi bir dine inancı olmayanların oranı Vancouver şehrinde %42.2’dir. 2008 yılındaki araştırmaya göre Kanadalıların %23’ü herhangi bir tanrıya inanmamaktadır. Meksika Meclisi’nin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, halkının ağırlık olarak Katolik (%89) olmasına rağmen karara bağlandı. Son araştırmalar da gösteriyor ki ateizm ABD’nin tüm eyaletlerinde artmaktadır.

Asya

İsrail’de, etnik olarak yahudi olanların %50’si, bir kısmı geleneklerine hala bağlı olmasına rağmen kendisini laik olarak tanımlıyor. Ateistlerin ve agnostiklerin oranı ise %15 ila %37 arasında seyrediyor.

Avustralya

Avustralya’da yapılan 2006 nüfus sayımına göre halkın %18.7’si “hiçbir din” seçeneğini işaretledi. Bu oran %3.2’ye göre 2001 nüfus sayımından oldukça yüksekti. Soruya cevap vermeyenlerin oranı ise %11.2’yi buldu.Sponsorlu Bağlantılar

"Dünyada Ne Kadar Ateist Var" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , , , ,