Doğal Enerji Kaynakları Hangileridir

hakkında kısaca bilgi verecek olursak, bu enerji çeşitlerine yenilenebilir enerji kaynakları olarak da adlandırabiliriz. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olan kaynaklardır. Bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını şu şekilde sıralayabilir ve özetleyebiliriz. Güneş enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Dalga enerjisi, Biyokütle Enerji, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerji, Hidrojen Enerjisi olarak sıralayabiliriz.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Güneş enerjisi: Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisi, bu enerjiyi ısınma veya suyu ısıtma amacıyla kullanan düzenek.

Rüzgar Enerjisi: elektrik üretmek için rüzgâr türbinleri, mekaniksel güç için Yel değirmeni, su veya kuyu pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri yürütmek için yelkenlerkullanarak rüzgârın kullanışlı formundaki rüzgâr enerjisinin sonucudur.

Dalga enerjisi: denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Günümüzde dalga enerjisi, yaygın değildir. Çünkü dalga enerjisiyle ilgili birçok sorun var. Örneğin; şiddetli fırtınalarda, dalga enerjisi türbinleri çok zarar görmektedirler. Bunun yanı sıra, bu türbinler çok fazla dalgalı yerlere yapılmalıdır.

Biyokütle Enerji: Belirli zamanda sınırları belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmaların toplam kütlesi, Biyokütle yeşil Bitkilerin güneş enerjisini Fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı organik Madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Karbon içeren organik maddeler oksijenle reaksiyona girdiklerinde ısı açığa çıkartırlar.

Jeotermal Enerji: Jeotermal enerji, yeryüzünün kabuğunda bulunan ısıdır. Bu enerjiden, yer yüzeyine çıkan sıcak sular aracılığıyla yararlanılır. En eski çağlardan bu yana kullanılan kaplıcalar jeotermal enerjinin ilk kullanım alanlarıdır. Jeotermal enerjiden, kaynağın sıcaklığına bağlı olarak ısıtma uygulamalarında kullanılabilir ya da elektrik üretiminde yararlanılır.

Hidrolik Enerji: Hidroelektrik santrallerinin su gücünü kullanarak ürettiği enerjidir. Dünyadaki elektrik enerjisinin yaklaşık 1/6’sı hidroelektrik santralleri tarafından üretilmektedir.

Hidrojen Enerjisi: Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementir. Fakat dünyada tek başına bulunmadığından önce üretilmesi gerekir. Halihazırda çok pahalı olan bu üretim, su ve doğalgaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayrıştırılmasıyla yapılır. Bu şekilde elde edilen hidrojen pillerine yakıt hücresi adı verilmektedir. Şu anda bazı otomobiller hem benzin, hem de hidrojenin kullanıldığı hibrid (melez) yakıt yöntemiyle çalışmaktadır. Böylece açığa çıkan kirli havanın miktarı %30–40 oranında azaltılabilmektedir.Sponsorlu Bağlantılar

"Doğal Enerji Kaynakları Hangileridir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,