Divan-ı Lügatit Türk Nedir Kısaca

, , Divan-ı Lügatit Türk hakkında genel bilgiler. Türk sözcüğünün divanı anlamına gelen Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanan ve İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk milliyetçiliğinin temeli sayılan Divan-ı Lügatit Türk aynı zamanda Türk dilinin, Türk milliyetçiliğinin en büyük sözcüsüdür. Kaşgarlı Mahmut, Saciye ve Hamidiye Medreseleri’n de eğitim almıştır. Uzun süre Türk dili incelemesi yapan Kaşgarlı Mahmut Orta Asya’yı dolaşmış Anadolu’yu boydan boya gezmiş ve Bağdat’a gitmiştir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Kaşgarlı Mahmut 1072 – 1073 yılları arasında hazırladığı Divan-ı Lügatit Türk kitabını Abbasî Halifesi El-Kaim’e armağan etmiştir. Kitabın asıl nüshası bugün Ayasofya Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Kitap daha sonra Orta Asya da yayılması ve Uygurca çevrilmesi çok sonralarda olmuştur. Uygurcaya 1978 yılında olmuştur. Kaşgarlı Mahmut, Türklerin yaşadığı şehirleri, köyleri, obaları dolaşarak hazırladığı sözlük, İslâmiyet’ten önceki sözlü edebiyatımızı aydınlatan dev bir eserdir. Yazılış amacı, Araplara Türkçeyi öğretmekten çok, Türkçe’nin Arapça ile koşu atları gibi yarış edebileceğini, Türk dilinin zenginliğini, her duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişli olduğunu ispat etmektir.

“Türk Sözlüğünün Divanı” anlamına gelen Kâşgarlı’nın bu eseri, yalnız bir sözlük değil; İslâmiyet öncesi Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan ansiklopedik bir eserdir. Bilindiği üzere, XI. yüzyıl hemen bütün İslâm ülkelerinde Türklerin egemen olduğu bir dönemdir. Karahanlılar devletinin, özellikle Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun askerlikçe ve uygarlıkça en parlak zamanı bu dönem içerisindedir. O tarihlerde Türklerin egemenliğindeki uluslar Türk dilini öğrenmek ihtiyacını duyuyorlardı. Divan-ı Lügat-it-Türk işte bu maksatla, yani yabancılara Türkçe’yi öğretmek amacıyla 1073 -1077 tarihleri arasında Bağdat’ta yazılmış bir sözlüktür. Eser, Türk dilini Araplara tanıtmak maksadıyla yazıldığından, Arapça olarak kaleme alınmıştır. İçinde pek çok Türkçe deyim, şiir, atasözü yer almaktadır. Türk sözcüğünün kuvvet, güç, kudret anlamı taşıdığını bize ilk bildiren Kaşgârlı Mahmut’tur .

Divan-ı Lügat-it-Türk’teki sözcüklerin anlamları Arapça olarak yazılmıştır. Türkçe 7500 sözcüğün Arapça karşılığı verilirken, sav denilen âtasözleri, sagu denilen ağıtlar, koşuk denilen şiirler ve destan parçaları alınmıştır. Sözcüklerle ilgili bol bol seci, mesel, hikmet, şiir, efsane; tarih, coğrafya; halk edebiyatı folklor bilgi ve örnekleri verilmiş; dilbilgisi kuralları ortaya konulmuş; Türkoloji’nin sağlam temelleri atılmıştır. Türkologların görüşü : “Göktürk Yazıtları ile Divan-ı Lügat-it-Türk’ün bulunuşu Türklük için tasavvur edilemeyecek kadar büyük kazanç olmuştur.”Sponsorlu Bağlantılar

"Divan-ı Lügatit Türk Nedir Kısaca" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , ,