Divan Edebiyatı Nedir  Kısaca Divan Edebiyatı

, XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş bakımından Arap, Fars etkisi altında gelişmiş Türk edebiyatına verilen addır. Türklerin Müslümanlığa geçişi ile birlikte sadece dinlerini değiştirmekle kalmadı o zamanki Müslüman dünyanın kültürünü de kendi bünyesinde eritti. Buna edebiyatta dahil oldu ve Arap ve Fars edebiyatlarını örnek alarak meydana getirdikleri yazılı edebiyata adı verildi.

Divan edebiyatı ismi şiirlerin toplandığı kitaplara “divan” isminin verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bilinen en eski örneği ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’ın egemen oldukları bölgede bulunmuştur. Divan edebiyatını şiir ve düzyazı alanında besleyen kaynaklar, Kuran ve hadisler, dinsel bilimler, İslam tarihi, tasavvuf, İran mitolojisi, peygamber ve evliya hikayeleri, çağın bilimleri, Türk ulusal kültürü ve güncel hadiselerden oluşmaktadır.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Divan edebiyatının dil, vezin, nazım biçimlerinin taşıdığı başlıca özellikler şöyle olmaktadır. Türkler İslam uygarlığı çevresine girdikten sonra,Türk dili, İslam âleminde bilim dili olarak kabul edilen Arapça’nın,sanat dili olarak kabul edilen Farsça’nın sözcük ve kurallarıyla yüklü hale gelmiştir.

Arap nazmının ölçüsü olan aruz vezni kabul edilmiştir. Dilin yabancı sözcüklerle yüklü hale gelmesinde aruz vezninin de payı vardır. Yapısında uzun ünlü bulunmayan Türkçe, uzun ve kısa hecelerin türlü biçimlerde yan yana gelmesinden oluşan aruz veznine uydurulmak için yabancı sözcükler aracı olarak dile girmiş; bunların sayısı, ilk zamanlara oranla,gittikçe çoğalmıştır. Çoğu Arap ve Fars edebiyatlarından alınan birtakım nazım biçimleri kullanılmıştır. Divan edebiyatının nazım birimi “beyit” tir. Beyit,başlı başına bir bütün sayılır. Düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanır; yani, her beyit kendi sınırları içinde bir anlam bütünlüğü taşır. O bakımdan,divan nazmında beyitler arasında konu birliği aranmaz;yapıtlar beyti beyit yazılır; bu nazımda yapıtların uzunluk ve kısalıkları da beyit sayısıyla ölçülür.Sponsorlu Bağlantılar

"Divan Edebiyatı Nedir Kısaca Divan Edebiyatı" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , , , , ,