Çocuk Hakları Nedir Sözleşmesi Maddeleri

Çocuk hakları sözleşmesinin farklı yöntemlerle anlatma, çocuk hakları bildirgesi hakkında kısa bilgi ve çocuk hakları bildirgesi yayınlanış tarihini bulabilirsiniz. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kızdır. Çocuk hakları kanunlarca her doğan çocuğun eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır. 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Çocuk sağlığı eğitimi ve gelişmesi açısından tehlike teşkil eden işlere karşı korunma hakkında sahiptir. Çocukları ilgilendiren bütün konularda çocuğun yüksek yararı temel düşüncedir. Her çocuk temel yaşam hakkına sahiptir. Çocukların kendi haklarını öğrenme hakları vardır. Her çocuk anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. Her çocuk ana- babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. Çocuk düşüncesini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Çocuğun her türlü cinsel suiistimale karşı korunma hakkı vardır gibi temel haklardan oluşur.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Çocukluk Ne Zaman Başlar ve Biter

Bebeklikle çocukluk genelde birbirine karıştırılır. Ancak aynı haklara sahiptirler. Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çocukluk başlar. Cinsel gelişimin başladığı ergenlik dönemi ile birlikte çocukluk dönemi biter.

Çocuk Hakları İhlalleri Nelerdir

Çocukların ağır işlerde çalıştırılması
Çocukların asker olarak görevlendirilmesi
Çocuk istismarları
Çocuklara şiddet

Dünya Çocuk Günü

Dünya Çocuk Günü her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü tüm dünyada kutlanır.

Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Bildirgesi Sözleşmesi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Sözleşme bunları kapsamaktadır: yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:

• Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu;
• Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
• Yaşama ve gelişme hakkı;
• Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
• Eğitime erişim hakkı;
• İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
• Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;
• İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
• Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
• Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
• İfade özgürlüğü hakkı;
• Düşünce özgürlüğü hakkı;
• Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
• Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
• Özel gereksinimleri olan çocukların hakları:
• Özürlü çocukların haklarıSponsorlu Bağlantılar

"Çocuk Hakları Nedir Sözleşmesi Maddeleri" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , , , , , , , ,