Genel

İletişimin Temel Becerileri Nelerdir

İletişimin Temel Becerileri Nelerdir

İletişimin sağlıklı olması için bireylerin dikkate alması gereken temel ilkelere değineceğiz. Karşımızdakini dinleme yöntemlerini, etkili bir dinleme için neler yapılması gerektiğini, aktif dinlemenin nasıl yapılabileceği, iyi dinlemeyi engelleyen faktörlerin neler olduğunu ve etkili dinlemenin önündeki faktörlere değineceğiz. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

İletişim Türleri Nelerdir

İletişim Türleri Nelerdir

İletişim, Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon anlamına gelir. Teknik olarak telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişidir. İletişim ağı, iletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni. İletişim araçları, toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlardır. İletişim ortamı, bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortamdır. Kitle iletişimi, dağınık insan topluluklarının örgütlenmiş bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulmasıdır. Devamını Oku...

ColorLink

Kitle İletişimi ve çatışma

Kitle İletişimi ve çatışma

Birtakım bilgilerin / sembollerin , birtakım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir. Kitle iletişimde, kaynak ile hedef kanallara “Kitle iletişim Araçları” adı verilir. .. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Örgüt İçi İletişim ve Çatışma

Örgüt İçi İletişim ve Çatışma

Örgüt, iş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Örgütlerin işleyişleri sırasında örgüt üyeleri arasında birtakım çatışmalar ortaya çıkabilir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Kişiler Arası İletişim ve Çatışma

Kişiler Arası İletişim ve Çatışma

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere “kişiler arası iletişim” adı verilir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi/sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Kişilerin bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları süreçtir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Kişi İçi İletişim ve Çatışma

Kişi İçi İletişim ve Çatışma

Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını, iç gözlem yapmasını, rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini bir iç iletişim sayabiliriz. İnsanın çevresiyle kuracağı iletişim, kendi içinde başlar. İletişim sürecinde bir insan kısa sürelerle hem bilgi kaynağı hem de alıcı olmaktadır. Sahip olduğu bilgiye / tutuma aykırı bir davranışta bulunan kişi, bilişsel çelişkiye düşer (rahatsız olur). (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

İletişim Nedir Kısaca Bilgi

İletişim Nedir Kısaca Bilgi

İletişim genel anlamda; iki sistem arasındaki bilgi alışverişidir. Genel sembollerin kullanılması yoluyla bilgi yada anlayışların aktarılmasıdır. Sözlü ya da sözsüz olan bilginin değişimidir. İki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir. İletişim, bazen duymak, bazen görmek, bazen de dokunmaktır. İletişim açısından etkileşimin beş temel dinamiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunları kısaca örneklerle açıklayacak olursak; (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Tek Başına iktidar Olma Şartları Nelerdir

Tek Başına iktidar Olma Şartları Nelerdir

Tek başına iktidar nedir? koalisyon nedir? Tek başına iktidara gelmek ile koalisyona yapmanın arasında ne fark vardır. Bir partinin tek başına iktidara gelebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin yarıdan fazlasına sahip olarak tek başına iktidar olabilir. 276 ve üzeri milletvekili ile iktidara gelebilmek için belli bir oy oranı bulunmamaktadır. Çünkü bu durum barajı geçen parti sayısı ve bölgelerden alabildiği oy oranına göre değişiklik göstermektedir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Hükümet Nasıl Kurulur

Hükümet Nasıl Kurulur

Hükümet kurmak için hangi şartları sağlamak gerekir. Bu şart her ülkede farklılık gösterebilir. Ülkenin nüfusu parlamento sistemi gibi şartlara bağlı olarak bu durum değişmektedir. Türkiye’de hükümet nasıl kurulur sırası ile uygulanan işlemi anlatacağız. Türkiye büyük millet meclisinde 550 tane millet vekili bulunur. Bu sayının yarısını yada daha fazlasını sağlayan parti tek başına hükümeti kurma yetkisine sahip olur. Hükümeti kurabilmek için 276 ve üzerinde milletvekili olması şarttır. Eğer millet vekili sayısı yetersiz kalırsa diğer partiler ile bir araya gelip 276 sayısını bulmaya çalışır ve hükümeti kurarlar. Buna da koalisyon denir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Koalisyon Hükümeti Nedir

Koalisyon Hükümeti Nedir

Koalisyon hükümetinin anlamını iyi kavrayabilmek için ilk önce hükümet nedir bu kavramı tanımlayalım, Hükümet, devletin görevlerini yerine getirmesini sağlayan yetkili organ yada bakanlar kurulu olarak tanımlanır. Koalisyon kelimesinin anlamı ise çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik yada ortak yönetimdir. Şimdi bu terimlerden yola çıkarak Koalisyon hükümetini tanımlayacak olursak birden çok siyasi parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimidir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink