Eğitim

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim nedir, ülkemizdeki geçmişi ile ilgili bilgiler. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim, çok eskilere dayanmaktadır. Küçük yaştaki çocukların eğitimi ile ilgili çalışmalar 15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gitmektedir. Bu dönemde vakıflar aracılığı ile kurulan, eğitim kurumları arasında yer alan Sıbyan Okulları bir anlamda okul öncesi eğitim kurumlarının ilk örneklerindendir. Yine Osmanlı döneminde azınlıklar ve yabancılar için büyük şehirlerde anaokulları bulunmaktadır. Sıbyan mektebi, Osmanlılarda geneksel ilköğretim kurumu. Dâru’t‐ta’lim, Dâru’l‐‘ilm, Muallimhâne, Mekteb, Mektephâne, Mahalle Mektebi, Taş Mekteb, Mekteb‐i ibtidaiye ve Sıbyan Mektebi adlarıyla da bilinir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Şiir Türleri Nelerdir Kısa Bilgi

Şiir Türleri Nelerdir Kısa Bilgi

Şiir nedir, türleri nelerdir? Şiir, düz kelime anlamına ek olmak üzere yada yerine anlamlar oluşturmak için dilin ses estetiği veya ses sembolizmi ve ölçü gibi estetik ve ritmik özelliklerini kullanan bir edebiyat türüdür. Bir diğer tabirle dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak; bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. Bir diğer bir görüşte şiirin tanımının yapılamayacağıdır. Sanat anlayışına göre farklı pek çok yaklaşım bulunmaktadır. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

İsim Kökleri – Fiil Kökleri Nedir Örnekler

İsim Kökleri – Fiil Kökleri Nedir Örnekler

İsim, Fiil ve Çekim eki nedir kısaca nedir? Geniş örneklerle konu anlatımını bulabilirsiniz.isim kökü, fiil kökü, ortak kök, çekim ekleri, çoğul ekleri, hal ekleri, iyelik eki, tamlama ekleri, fiil kip ve kişi ekleri, ismin hal ekleri, tamlayan eki, iyelik ekleri, çokluk ekleri, eşitlik eki, bütün kip ekleri, şahıs ekleri, yapım ekleri, isimden isim türeten yapım ekleri, isimden fiil türeten yapım ekleri, fiilden isim türeten ekler ve fiilden fiil türeten ekler. İSİM KÖKÜ: Varlık veya kavramları karşılayan köklere isim kökü denir. Örnek: kağıt, masa, deniz, genç, dağ vb. FİİL KÖKÜ: İş, oluş, durum ya da hareket bildiren köklerdir. Örnek: gez, oku, sev, bil, koş, kalk, bak, kov vb. ORTAK KÖK: Kullanıldığı yere göre, hem ad hem fiil olma özelliği olan köklerdir. Örnek: kır, kız, yaz, yüz, aç vb. KÖK Devamını Oku...

ColorLink

Anlatım Biçimleri Nelerdir Kısaca

Anlatım Biçimleri Nelerdir Kısaca

Anlatım nedir, anlatım biçimleri nelerdir örnekleriyle kısaca bilgiler bulabilirsiniz. Anlatım, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifadedir. Anlatım bilimi, üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî araştırma ve dil bilimi dalıdır. İnsanlar gördüklerini, duyduklarını, düşüncelerini, tasarladıklarını başkalarına aktarma ihtiyacı duyarlar. Bu aktarmalarda insanın belli bir amacı vardır. Söyleyeceğğimiz kelimeler amacımıza göre değişir buna göre yönlendi­rir, şekillendiririz. Söyleyeceğimiz değiş­tikçe anlatım biçimimiz de ona göre değişir. anlatımlar arasında dolaylı anlatım, doğrudan anlatım, açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım, izlenimsel betimleme, nesnel betimleme (Açıklayıcı betimleme), tartışmacı anlatım ve öyküleyici anlatım yer alıyor. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Açı Nedir Çeşitleri Nelerdir

Açı Nedir Çeşitleri Nelerdir

Açı nedir kısa bilgi? Açı çeşitleri nelerdir? Açı tınımı hakkında bilgiler? matematikte birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçimdir. Komşu açı, tepeleri ve birer kenarları ortak olan iki açıdan her biridir. Açıortay, bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçasıdır. Çevre açı, geometride bir çemberin iç bölgesinde, köşesi çember üzerinde bulunan açıdır. Dik açı, Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılar eşit olduklarında, bu açıların her biridir. Bütün dik açılar doksan derecedir. Tam açı, açının bir kenarını, tepesi çevresinde döndürerek elde edilen açıdır. Dar açı, matematik Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açıdır. Doğru açı, 180 derecelik açıdır. Merkez açı köşesi çemberin merkezinde bulunan açıdır. Ters açı, bir Devamını Oku...

ColorLink

Atatürk ve Bilim köşesi için Yazılar

Atatürk ve Bilim köşesi için Yazılar

Atatürk’ün bilim köşesi için söylemiş olduğu sözleri buradan bulabilirsiniz. Atatürk’ün bilime verdiği önem nedir? Atatürk ve bilim hakkında neler söylenmiştir. Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilimdir. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi yada belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Yabancı Dil Derslerine Çalışma Yöntemleri

Yabancı Dil Derslerine Çalışma Yöntemleri

Yabancı dil sınavlarına nasıl hazırlanılır? Yabancı dil dersi çalışırken nelere dikkat edilmelidir? İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça gibi yabancı dilleri öğrenmekte ezber gücü çok önemlidir. Burada kelimeleri ezberlemek kadar bu kelimelerin kalıcı olması da çok önemlidir. Yabancı dil, ana dilin dışında olan dillerden her biri yada ana dilin dışında öğrenilen uzmanlık dili olarak tanımlanır. Eğer ileride yabancı dil sınavına girmek isterseniz bunu son zamanlara bırakmamanız gerekir. Çünkü yabancı bir dile hazırlanmak son sınıfa bırakılacak bir alan tercihi değildir. Daha önceleri karar vermeli ve bununla ilgili hazırlıklar yapmaya başlamalısınız. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Biyoloji Dersi Nasıl Çalışılır

Biyoloji Dersi Nasıl Çalışılır

Biyoloji dersi öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Biyoloji dersi nasıl çalışılmalıdır? Biyoloji, bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimidir. Biyoloji diğer derslere nazaran hayatın daha fazla içerisinde olan bir derstir. Gerçek hayat ile kolayca özleştirebilirsiniz. Özelliklede sağlık sektöründe çalışacak olan kişilerin biyoloji dersine önem vermelidir. Biyoloji dersi karmaşık formüllerden ziyade daha çok bilgi gerektiren bir derstir. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Kimya Nasıl Çalışılır Yöntemleri Nelerdir

Kimya Nasıl Çalışılır Yöntemleri Nelerdir

Kimya dersi öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Kimya dersi nasıl çalışılmalıdır? Kimya, maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilimdir. Kimya dersin çok fazla tanım ve element olduğu için bu ders birazda ezber gücüne bağlıdır. Bu dersi iyi öğrenebilmek için temelde kullanılan kavramlar, semboller ve sembollerin kısaltmaları iyi bilinmelidir. Kimya öğrenmekte zorluk çekenlerin daha önceki bilgilerinin ne kadar kavrandığını bilmeleri gerekmektedir. Çünkü kimyada konular birbirine bağlı gider. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink

Fizik Dersi Nasıl Çalışılır Yöntemleri Nelerdir

Fizik Dersi Nasıl Çalışılır Yöntemleri Nelerdir

Fizik dersi nasıl çalışılmalıdır? fizik dersine çalışma yöntemleri? Fizik, maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalıdır. Okullarda okutulan bu dal özellikle lisede öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu nedenle geçmişteki bilgilerin önemi artmaktadır. Dersi ezberlemek yerine mantığı çözülmeli konuda geçen kavramlar gerçek hayatla özdeşleşmelidir. Fizik dersi ilköğretim fen bilgisinde alınan temeller üzerine oturur. Eğer ilköğretimde bu kavramlar yerine oturmuşsa daha sonraki eğitim yıllarında herhangi bir zorluk yaşamazsınız. (daha&helliip;) Devamını Oku...

ColorLink