Burs veren vakıf ve Kurumlar Hangileri

Üniversiteyi kazandıktan sonra özellikle ekonomik durumu iyi olmayan öğrencileri arama telaşı sarmaktadır. öğrencilik hayatında öğrencileri dersler kadar ekonomik yaşamda zorlamaktadır. Bir çok öğrenci ailesinden ve yaşadığı şehirden farklı bir yerde yaşamak zorunda kalmaktadır. Buda öğrencilerin her zamankinden çok daha fazla para harcaması anlamına geliyor. Ekonomik durumu el vermeyen öğrencilerin özellikle okullarda başarılı iseniz kazanma şansınız oldukça yüksek. Çünkü bir çok kurum ve vakıf derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere vermek istememektedir.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar


Vehbi Koç Vakfı : Vakfın burslarından her yıl 2.000’e yakın öğrenci yararlanmaktadır. Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9. sınıf öğrencisi olmak ve disiplin cezası almamış olma şartları aranmaktadır. www.vkv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. www.mesleklisesimemleketmeselesi.com

TEV : Türk Eğitim Vakfı’nın yurt içi bursları karşılıksızdır, geri ödemede kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır. Türkiye Eğitim Vakfı, 8.500 kişiye yurt içinde verirken yurt dışında ise 80 kişiye veriyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.tev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Halis Toprak Vakfı: Vakıf 1997-1998 öğretim yılından başlamak üzere, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermektedir. Üniversitelerle yakın işbirliği ile seçilen öğrencilere 2004-2005 öğretim yılının ilk yarısı itibariyle aylık 110,00 YTL . ödenmekte, her öğretim yılı başında ayrıca kitap yardımı yapılmaktadır. Burslar tamamen karşılıksız olarak verilmekte olup, geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü getirmemektedir. Halen 45 öğrenci Yüksek Öğrenim Lisans Bursu’ndan yararlanmakta olup, her öğretim yılında bu sayı artmaktadır. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.toprak.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Vakfı : Anadolu Grubu’na bağlı olan Vakıf, 800 öğrenciye 9 aylık 125 TL burs ödemesi yapıyor. Maddi imkanı olmadığını ispatlayan belge, anne ve babası olmayan öğrenciler, mülakatlara girip burs almayı hak kazanıyorlar. Sadece Devlet üniversitelerinde okuyanlara burs veriliyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.anadolugroup.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı : Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir. Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 engelli öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabilir.

ÇYDD : Bireysel ve kurumsal bağışçıların destekleri ile yürütülen projede her yıl ortalama 7 bine yakın başarılı ve ekonomik olarak bursa ihtiyacı olan üniversite öğrencisi burs almaktadır. Başarı ve ihtiyaç durumu devam eden öğrenciler mezun olana dek burs almaya devam eder. Proje kapsamında bağışçı ve öğrenci isterse eşleştirilir ve dönem sonunda öğrenci başarı bilgileri rapor halinde sunulur. Her sene üniversiteyi kazanan ve bir üst sınıfa geçen 10 bini aşkın öğrenci derneğimizden burs talebinde bulunuyor. ÇYDD, doğrudan bursveren kişi ve kurumlara ulaşarak, daha çok sayıda gence burs desteği sağlayabilmek için var gücüyle çalışıyor. yılda 1 kez sadece Eylül ayında kabul ediliyor. Derneğin verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.cydd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TED :Türkiye Eğitim Derneği, şu ana kadar toplam 604 öğrenciye burs veriyor. Derneğin burs uygulaması başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilerin öğrenimlerine TED okullarında devam etmelerine yönelik. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, varsa bölgelerindeki TED okullarında gündüzlü olarak, yoksa pansiyonlu TED okullarında yatılı olarak okutuluyor. Öğrencinin cep harçlığı, servis, yemek , kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri dernek tarafından karşılanıyor. TED okullarından Tam Eğitim Bursu ile mezun olan öğrencilerin üniversite boyunca da bursları devam ediyor. TED bursu ile ilgili detaylı bilgiye www.ted.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tefken Vakfı :Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfi, her yıl Türkiye’de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan 180 başarılı lise, üniversite ve lisansüstü öğrencisine karşılıksız eğitim bursu veriyor. Tekfen bursları, sınavla girilen okulların öğrencilerine, sınav sonuçları ve başarı ortalamalarına göre veriliyor. Tekfen bursu ile ilgili detaylı bilgiye www.tekfenburs.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Elginkan Vakfı : Elinkan Topluluğu tarafından kurulan vakıf, ilk 2005 yılında üniversite öğrencilerine yönelik burs programını başlatmıştır. Vakıf, burs programı ile İTÜ, ODTÜ, EGE, İÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere karşılıksız burs vererek eğitime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Vakıf, 2009-2010 öğretim yılında toplam 75 öğrenciye, 320 TL aylık olmak üzere 12 ay süreeyle burs veriyor. Burslarla ilgili detaylı bilgiye www.elginkanvakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mehmet Zorlu Vakfı : Vakfın temel faaliyet alanı olan, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs vermektedir. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.mzv.org.tr adersinden ulaşabilirsiniz.

Hüsnü Özyeğin Vakfı : Burs başvuruları 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yapılırken, burs ödemeleri 9 ay süreyle – Ekim ve Haziran ayları arasında yapılıyor. Ekim ayında burs ile birlikte 1 defaya mahsus kitap yardımında bulunan Vakıf, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında burs ödemesi yapmıyor. Vakfın burslarıyla ilgili detaylı bilgiye www.husnuozyeginvakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ALEV : Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl karşılıksız burslar veriyor. Endüstri Meslek Liselerinin ve Teknik Liselerin belli bölümlerinde öğrenim gören 25 öğrenciye burs veriliyor. Vakffın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.alarko.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kibar Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı : İlk, orta, yüksek ve lisans üstü eğitim düzeylerinde okuyan, araştırma ve inceleme yapan yetenekli, maddi olanaktan yoksun çocuklara ve gençlere, burs veriyor. Vakıf toplamda 60 öğrenciye burs veriyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.kibarholding.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ticaret Odası Bursu : Oda tarafından 1952 yılından bu yana her yıl artan sayıda karşılıksız burs veriliyor. Bugüne kadar burs imkanı sağlanan üniversite öğrenci sayısı 16.000’in üzerinde.

Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı : Akkanat Holding bünyesinde kurulan ve bu güne dek 4.000′in üzerinde üniversite öğrencisine karşılıksız burs sağlayan Vakıf, her yıl yaklaşık 500 öğrenciyi desteklemeyi sürdürüyor ve burs verdiği öğrencilerin başarılarını da yakından takip ediyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.akkanatholding.com adresinden ulaşbilirsiniz.

Yükseköğrenim (lisans) Bursları :ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin belli fakültelerinde %100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir. Başvurular 1 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında alınıyor.

Yüksek Lisans Bursları : Odanın çalışma alanında bulunan devlet üniversitelerinin belli bölümlerinde okuyan öğrencilere veriliyor. Başvurular 1 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında alınıyor.

Doktora Bursu : Türkiye içinde veya Yurtdışında öğrenim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapan öğrencilere veriliyor.Lisans ve Yükseklisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekiyor. 1 ekim 26 kasım tarihleri arasında başvurular alınıyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.ito.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışı Doktora Burs Programı : Program kapsamında; üniversite mezunlarının yurt dışında doktora yapmalarına destek olmak üzere, belli bölümde okuyan öğrencilere burs veriliyor. 2009 yılı içerisinde program kapsamındaki bursiyer sayısı 110’nu bulmuş. Başvurular 4 Ocak-31 Mart tarihleri arasında www.bideb.tubitak.gov.tr üzerinden online olarak alınacaktır.

Üniversite Lisans Burs Programı : Program kapsamında; 2009 yılı ÖSS sonucunda yapılan sıralamada, sayısal ağırlıklı puan türünde, belli bölümlerde ve belli başarı sıralamasına giren 263 öğrenciye, Uluslararası Bilim Olimpiyatları takımlarında yer alan 14 öğrenciye, Uluslararası Proje Yarışması’nda dereceye giren 2 kişi de dahil olmak üzere toplam 279 öğrenciye lisans bursu veriliyor. Bursiyerlere aylık 500 TL burs bağlanıyor. Başvurular Eylül ayında değerlendiriliyor.

Yurt İçi Yüksek Lisans ve Yurt İçi Doktora Burs Programı : Program kapsamında; üniversitelerin belli bölümlerinde lisansüstü çalışmalar yapan üstün başarılı öğrencilere burs veriliyor. 2009 sonu itibarıyla bursiyerliği devam eden 2.953 Yurt İçi Yüksek Lisans ve 1.988 Yurt İçi Doktora bursiyeri olmak üzere toplam 4.941 lisansüstü bursiyer bulunuyor. Normal bursiyerlik başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında tek dönem halinde; doğrudan bursiyerlik başvuruları ise 4 – 17 Mart / 30 Eylül-14 Ekim iki dönem halinde www.ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak alınıyor.

Yurt Dışı Araştırma Burs Programı : Programa 2009 yılı içinde 235 aday başvurmuş ve 142 adaya destek verilmiştir. 2009 yılı içerisinde program kapsamındaki bursiyer sayısı 487’dir. Başvurular www.ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden online olarak alınacaktır. 1. dönemin son başvuru tarihi 26 Şubat ve 2. dönemin son başvuru tarihi 24 Eylül’dür. Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1400 Avro, diğer ülkeler için en çok 1500 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır.

TÜBİTAK :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Vakfı, Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda bilim insanı yetişmesini yarışma, burs ve eğitim programları aracılığı ile yönlendirmek ve teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek, toplumda bilim ve teknoloji kültürünün oluşmasına yardımcı olmak için faaliyet gösteriyor.

Son Sınıf Lisans Öğrencileri İçin Yurt İçi Lisansüstü Programı : 2006 yılında ilk kez uygulamaya konulan bu program kapsamında, üniversitelerin belli alanlarında lisans öğrenimlerinin son sınıfında olup da mezun olacakları yılı takip eden eğitim döneminde bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programına başlayacak öğrencilere burs veriliyor. Başvurular 19-25 Mart tarihleri arasında www.ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden online olarak alınıyor.

Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programı : 2008 yılında toplam 12 kişi desteklenmiş; 10 kişi bu program kapsamında yurt dışında yüksek lisans eğitimlerine başlamıştır. 2009 yılında ise toplam 6 kişi desteklenmiştir. Bu programla ülkemizin uzay bilim ve teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Başvurular 7 Aralık 2009 – 26 Şubat 2010 tarihleri arasında www.ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden online olarak alınıyor. Aylık yaşam ve kırtasiye gideri dahil olmak üzere, aylık burs miktarı 1.500 ABD Dolarıdır.

Emin Horoz Eğitim Vakfı: Sadece Üniversitelerin LOJİSTİK Bölümlerinden gelen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin başvuruları dikkate almaktadır. Öğrenci Belgesi (yeni kayıtlar için) ve/veya Transcript Belgesi (ara sınıflar için) gönderilmesini istemektedir. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.horev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Sponsorlu Bağlantılar

"Burs veren vakıf ve Kurumlar Hangileri" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , , , , ,