Birey, Toplum, Halk, Toplumsal Rol Nedir

Sosyal kelimesinin karşılığı toplumsaldır. Yine yaşama dair bu alanda birçok kelime türemiştir. Sosyal psikoloji, toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalıdır. Sosyal adalet, toplumun değişik kesimlerinde hayat standardı, gelir düzeyi vb. birtakım ölçülerin fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınmasıyla sosyal alanda sağlanan denge durumudur. Sosyal bilim, Toplumsal olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilimdir. Sosyal etkinlik, bilgilendirme, yardımlaşma, eğlendirme gibi toplum veya grup yararına düzenlenen etkinlik, sosyal faaliyettir. Sosyal hayat, insanın toplum içindeki yaşama biçimi, sosyal yaşamdır. Toplum bilimi, toplum bilimi İçinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı toplumun şekil ve çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlık, toplumsal yapı, sosyal bünyedir. Sosyal düzen, sosyal yapı içerisinde belli yöntem, ilke veya yasalara göre oluşturulan düzendir. Sosyal ilişki, birbirlerinden haberi olan, en az iki insan arasında bir süre devam eden, anlamlı, belirli amaçları bulunan sosyal bağdır.
Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Rol, (Toplumsal rol) sosyolojide, belli bir toplumsal konum ya da statüye sahip bireyden beklenen davranış

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir. Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.

TDK tanımına göre ise birey:

Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;

Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir.

Grup, aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü, küme, öbek.

Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün ortaklığının olması ile karakteristiktir. Birey kelimesinin zıttıdır. Toplum kelimesinin esas ifadesi insanların ihtiyacından doğmuştur.İnsan ırkı diğer türler gibi tek başına yaşayamaz.Bunun için insanlar bir araya gelerek toplumları oluştururlar.

Sözlükte “kalabalık” ne demek?

1. Çok sayıda insan topluluğu.
2. Gereksiz, karışık şeyler topluluğu.
3. Sayıca çokSponsorlu Bağlantılar

"Birey, Toplum, Halk, Toplumsal Rol Nedir" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler:, , , , , ,