Asgari Ücret Nedir Kısaca

Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret nedir? Asgari ücret ne anlama geliyor? Özellikle ülkemizde adı sıkça geçen bu terimden kısaca bahsedeceğiz. Asgari ücret işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Asgari ücretin amacı çalışanları kötü yaşam koşullarına maruz bırakacak çok düşük ücretlere karşı bir çeşit koruma amacı ile yapılmış sosyal politika aracıdır.

Devamını Oku →

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari ücret bir işçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını sağlayan minimum miktardır. Dolayısıyla asgari ücret sadece bir üretim faktörü ve çalışmanın karşılığının haricinde bireyin yaşaması ve hayatını devam ettirebilmesi için gerekli gelirdir. Bu miktar ülkelerin ekonomik ve bulundukları rejime bağlı olarak değişmektedir.

Özellikle ülkemizde asgari ücretin önemli özelliği ise tüm aileye bireylerine tek bir kişinin bakmasıdır. Bir çok ülkede standartlar evde iki kişinin çalışması üzerine dizayn edilmiştir. Asgari ücret işverenler için hammadde, kira ve diğer masraflar üretim maliyetlerindendir. Dolayısıyla tek gelir kaynağı emeği olan işçi ve memurlar asgari ücretin mümkün olduğunca yüksek olmasını talep etmektedir. İşverenler maliyetlerini arttırıp karlarını düşüren bu talebi istemezler çünkü maliyetler artmış olacaktır. Otomatik olarak kar marjı düşecektir.

Yaşanan bu çelişki nedeni ile pazarlık gücü zayıf işçilerin korunması ve ücret düzeyinin bir insanın belli bir yaşam standardını yakalamasına imkan verecek şekilde belirlenmesi için devlet bu duruma müdahale etmektedir. Yine buna bağlı olarak sosyal devlet olmanın gereklerinden Anayasa’da “Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer verilmiştir.

Asgari ücret çalışanları insanca yaşamalarını engelleyecek düşük ücretlere karşı koruma amacını güden en etkin sosyal politikalardan bir tanesidir. Çünkü en düşük ücret işverenlerin kendi inisiyatifine verilse işçi büyük ölçüde mağdur olacaktır. İş veren elinden geldiğince en düşük ücreti verecektir.Sponsorlu Bağlantılar

"Asgari Ücret Nedir Kısaca" Başlıklı Yazımızı Paylaşın:

+ Facebook'ta Paylaş + Tweet'le Google+ Paylaş WhatsApp'ta Paylaş

Etiketler: , , ,